up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחירי אבקה מחלב כחוש וחמאה תעשייתית לחודשים אוקטובר-דצמבר 2006

מחירי אבקה מחלב כחוש וחמאה תעשייתית לחודשים אוקטובר-דצמבר 2006

27 ספטמבר, 2006

 

אבקה מחלב כחוש

1.

אבקה מחלב כחוש בכשרות רגילה

17,294 ש"חטון

2.

אבקה מחלב כחוש בהכשר מהדרין

18,245 ש"חטון

3.

אבקה מחלב כחוש בהכשר בד"ץ

20,061 ש"חטון

חמאה תעשייתית 82% שומן (אריזות של 25 ק"ג)

1.

חמאה בהכשר רגיל

14,583 ש"ח/טון

2.

חמאה בהכשר מהדרין

15,093 ש"ח/טון

3.

חמאה בהכשר בד"ץ

15,604 ש"ח/טון

הערות:

1. בקניה דרך מערכת הפצה אפשר להוסיף למחיר עמלה בשיעור של עד 20%.

2. אין חיוב עבור משטחים, המשטחים אינם להחזרה.

3. בידול המחירים בכשרויות המיוחדות הנו עפ"י הנחיית משרד החקלאות.

 

גמר חתימה טובה

שייקה דרורי

מ נ כ " ל