up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מזון ומים

המטרה – הבטחת מתן מזון ושתייה איכותיים ובטוחים למקנה.

הבטחת בריאות בע"ח.

אחריות: מרכז הרפת/דיר

אחראי בריאות והזנה

עובדים.

כללי התנהלות:

  1. הבטח את מתן הדרישות הקיומיות והיצרניות של המקנה (העזר במדריך הזנה).
  2. איכות מי השתייה למקנה חייבת להיות זהה לאיכות מי השתייה לאדם.
  3. יש להשתמש בציוד ומכשור המיועדים למזון (רק למזון) ואינם לשימוש משותף עם חומרים כימיקלים (כומרי הדברה, חיטוי וניקוי).
  4. יש להפריד באחסון בין המזונות לגילאים ולבע"ח שונים (עגלות, חולבות, יונקים, כבשים, עזים).
  5. אחסן את המזונות במתקנים ראויים והמנע מזיהום המזון ע"י גורמים רעלנים למיניהם.
  6. קבל מזונות רק מספקים או מרכזי מזון ותערובת מורשים (עם תעודות המאשרות את תקן האיכות שלהם וכן את השתתפותם בחלב א"ב).
  7. נהל מעקב ורישום אחר קבלת המזונות השונים ומועדי השימוש בהם.
  8. שמור לעצמך דגימה מכל סוג מזון נרכש עד לגמר השימוש בו.