up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מועצת החלב תתמוך בתוכנית העשרה לסטודנטים בווטרינריה

מועצת החלב תתמוך בתוכנית העשרה לסטודנטים בווטרינריה
הנושאים: תעשיות הבקר והחלב, בריאות הציבור והפיקוח על מוצרי חלב

 
במכתב ששלחה מועצת החלב לפרופ' שמעון הרוש, מנהל בי"ס לווטרינריה בפקולטה לחקלאות שבאוניברסיטה העברית, הודיעה על נכונותה לסייע במימון תוכנית העשרה לסטודנטים לווטרינריה, בתחומי תעשיית החלב, בריאות הציבור, רווחת בעלי חיים ושיפור הפיקוח על ייצור מוצרים מן החי.

 
המועצה תממן, בכל שנה אקדמית, שתי עבודות גמר בתחומי רפת החלב ובריאות הציבור, ועוד שתי עבודות גמר בתחום רווחת בע"ח – בקר וצאן. סך המימון הוא 20.000 ₪ (5,000 ₪ לכל עבודת גמר). כן תשקיע המועצה סך של 20,000 ₪ בכל שנה במימון ארבע מלגות הצטיינות לסטודנטים (5,000 ₪ למלגה) בתחומי מעלי גירה ובריאות הציבור. המועצה תהיה רשאית לפרסם את העבודות, שיצורף להן קרדיט למועצת החלב, באתר המועצה באינטרנט, או בכל דרך פרסום אחרת.

 
את המלגות והפרסים יעניק מנכ"ל מועצת החלב, או בא כוחו, במהלך טקס פתיחת כנס מדעי הבקר שמתקיים בירושלים מדי שנה.