up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מהי חשיבות חיטוי הפטמות?

מהי החשיבות בחיטוי פטמות ?


חיטוי פטמות משמש כאמצעי מניעה מהחשובים ביותר, למניעת נגיעות תוך-עטינית חדשה, ע"י חיסול אוכלוסיית החיידקים שעל עור הפטמות וקצה הפטמות, ובמידה מועטה בתעלת מבוא הפטמה.

חיטוי פטמות לפני החליבה, נועד בעיקר כנגד חיידקים סביבתיים (כגון: קוליפורמים, סטרפטוקוקים סביבתיים ועוד), וחיטוי אחרי החליבה בעיקר כנגד חיידקים מדבקים (כגון: סטפ. אאורוס, סטרפ אגלקטיה, סטרפ. דיסגלקטיה, קורינה בוביס ועוד).

לחיטוי הפטמות ייעוד נוסף, בזכות תוסף (מלחחים למיניהם-בעיקר גליצרין), לשמור על עור הפטמות רך, גמיש, חלק ו"בריא", ובכך להפחית את הסיכון לדלקות עטין. חיטוי לפני החליבה מהווה גם מרכיב בהכנה היגיינית של הפטמות לחליבה.

החיטוי מתבצע ברוב המקרים בטבילה או בריסוס, ובמספר קטן של רפתות, החיטוי לפני החליבה נעשה בעזרת מטליות חיטוי.

חשיפת יתר ליוד דרך שאיפת רסס יוד ו/או במגע ישיר עם העור, עלול להעלות את ריכוזי היוד בדם. עד כמה? האם הגוף מצליח להפריש את העודפים? ועוד…לא ברור דיו!

לפיכך, כדי למזער את הסיכון, הקפידו על כללי התנהגות ועבודה נכונה ובטוחה בשימוש בחומרי חיטוי ככלל:

חלבו עם כפפות; הימנעו עד כמה שניתן משפיכת יוד בטבילת הפטמות (גם מהיבט של צמצום עלויות); במידה ונשפך, שטפו במים; השתמשו במתקני ריסוס חדישים, עם לחץ ריסוס וחריר מתאימים, לריסוס בטיפות גדולות ובפיזור מינימאלי; רססו בצמוד לפטמות; עמדו בזמן הריסוס עם כיוון הרוח/המאוורר; ולמחמירים שמביניכם, ניתן לשים מסכת סינון. ושמרו על בריאותכם ובריאות הפרות, העזים והכבשים….

ד"ר עדין שווימר