up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מדוע להוריד את רמת התאים הסומטים בעדר החלב ??

מדוע להוריד את רמת התאים הסומטים בעדר החלב ??

(מתוך Udder Topics vol. 26 no.2 )

כיום לרבים מאיתנו השאלה נראית תמוהה אולם יש לדעת כי בארה"ב ידידתנו הגדולה, מתחולל עדיין ויכוח עז בנושא הורדות רמת הסת"ס התקניות. לאיזו רמה ? באיזה קצב ?
קצת היסטוריה: הפעם האחרונה שבה הוחלט בארה"ב על הורדת רמת הסת"ס התקנית מ- 1,000,000 ל- 750,000 היתה
 ב – 1991. התקן נכנס לביצוע ב – 1993. מאז נעשו אין סוף נסיונות, של ארגונים מקצועיים כמו ה –  National Mastitis Council וארגון הרופאים הקלינאים האמריקאים AABP לקדם את הנושא; עד היום ללא הצלחה. הנימוקים בהם השתמשו אנשי המקצוע להצדקת טענתם כי יש צורך מידי בהורדת רמת הסת"ס הלאומי בארה"ב ולהשוות למקובל באירופה (השוק המשותף) וגם בישראל (בעתיד הלא רחוק) הינם:

א. נכון שאין הוכחה מדעית הטוענת כי החל מרמה מסויימת של סת"ס ישנה סכנה לבריאות האדם. מה שברור הוא, שככל שרמת הסת"ס בעדר גבוהה יותר, מתרבים גורמי הסיכון לזיהום החלב בגורמים פתגונים לאדם וכן גדל הסיכון להמצאות חומרים מעכבים בחלב. במילים אחרות: רמת סת"ס גבוהה קשורה להמצאות גבוהה יותר של פרות חולות בעדר, אשר חלבן משווק לצרכני החלב ברחבי המדינה (!).

ב. ברפתות בהם רמת ההיגיינה אינה נשמרת עלולים גורמים פתוגנים לאדם לחדור ולזהם את החלב גם לאחר חליבתו מהפרה (צנרת הובלת החלב ומיכל החלב). חלקן אינו קשור כאמור לנגיעות תוך העטינית (סלמונלה) וחלקם המצאותם בחלב (גם בעטין) משחררת רעלנים השורדים גם לאחר ביצוע תהליך הפיסטור (סטאפ.אוראוס, א. קולי).

ג. משקים המייצרים חלב בסת"ס גבוה (מעל 400.000) נמצאו בסיכון גבוה פי 2 עד 7 ליצר חלב עם חומרים מעכבים (יותר דלקות עטין = יותר טיפולים אנטיביוטיים !) מאשר משקים שהיו ברמת סת"ס מתחת ל- 400.000.

ד. חלב בסת"ס נמוך מגביר את אמון הצרכן ברכישת מוצר מזון בריא ובטוח המיוצר מפרות בריאות (חשוב ביותר !).

ה. מעלה את רווחיות המחלבות.

ד"ר שמוליק פרידמן