up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

לרפתן ולנוקד- עשר פעולות מומלצות לחורף 2019-20

 

בתקופת החורף, מתבקשים ציבור מגדלי הבקר והצאן לביצוע מספר פעולות במטרה למנוע מפגעים סביבתיים ושמירת על בריאות המקנה ורווחתו.

אנו ממליצים על ביצוע הפעילויות הבאות:

בחצרות ובסככות:

1. נקיון של המרזבים עיליים ותחתיים. מומלץ לנסות להעביר בהם מים ולראות האם הזרימה היא תקינה ורציפה.

2. פתיחת והעמקת התעלות לניקוז מי הגשמים ברפת/דיר ובסביבתם הקרובה.

3. סגירה מידית של "חצרות הקיץ" – לתקופת החורף.

4. במעברי הבקר בחצרות ובסככות – יש לנקות ולפנות ערימות או מיצבורים של זבל או פסולת.

5. יש לדאוג לכריתת ענפים ועצים, העלולים לגרום לפגיעה בחוטי חשמל או בקווי מתח חיצוניים.

6. גנרטור יעודי לרפת/דיר להפעלה מידית -חשוב ביותר בעת הפסקות חשמל.

במכון החליבה :

7. תוספת גליצרין לחומרי החיטוי לפטמות על בסיס יוד בלבד -יש להוסיף גליצרין לרמה של בין 5%-3% בהתאם לתנאי האקלים (במיוחד באזורים קרים עם רוחות). אנא התיעצו עם המדריכים או רופאי מאל"ה.

8. ביצוע שיגרת החליבה ההיגינית גם בחורף– יש להקפיד על סביבה נקיה ויבשה וכמובן לחלוב על פי המלצות הגופים המקצועיים.

9. יש לבצע בדיקות בטיחות לאמצעי החימום הקיימים במכון (גז או חשמל)- הזמינו בעל מקצוע מוסמך לביצוע בדיקות אלו. אל תחסכו מדובר בחיי אדם !!

10. עונת החורף מאופיינת בעבודה רבה, ריבוי המלטות ויצור חלב. אי לכך הכנה מקצועית נכונה מקדימה עשויה למנוע תקלות,לשמור על רווחת בע"ח ולשפר גם את רווחיות המגדל.

 

שיהיה חורף נעים וגשום בגשמי ברכה לכולנו.

                                                                                                                           ד"ר פרידמן שמוליק , מנהל מקצועי מועצת החלב