up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

לקחי מבצע "צוק איתן"

                                                                                                                            
מלקחי מבצע צוק איתן – הודעה לעתונות של מיכל קראוס, מנכ"לית מועצת החלב:

"לרפתות באזורי העימות אין פתרון מים בשעת חירום. מדובר בבעיה אקוטית שעלולה לפגוע בתפקוד הרפת ובבריאות בעלי החיים", כך אמרה מיכל קראוס מנכ"לית מועצת החלב במפגש שנערך בקיבוץ אור הנר ביום ג' (9.9) שעסק בלקחי מבצע צוק איתן. במפגש נכחו איציק שניידר סמנכ"ל מועצת החלב, שמיל בלברמן רכז התארגנות רפת יח"מ, אדי פולנסקי מרכז רפת קיבוץ אור הנר, אודי שהם מרכז רפת סעד, רפי טירטל מרכז רפת נחל עוז, נציגי השירותים הוטרינרים, ונציגי משרד החקלאות.

לדברי קראוס "צריכת מים יומית של פרה מוערכת במאות ליטרים. בהיעדר איגום מים לחירום, ובהיעדר אמצעים ומנגנון לחלוקת מים לרפתות, קיים סיכון לא מבוטל כי משקים ימצאו את עצמם ללא מים. על מנת לתפקד בשעת חירום נדרשים לרפתות מיכלי מים. מדובר בעלות לא מבוטלת של כ-200 אלף ₪ למתקן, אנו מצפים ממשרדי האוצר והחקלאות שיסייעו למשקים ברכישתן".

במסגרת הפקת הלקחים הוחלט כי מועצת החלב תרכוש מכון חליבה נייד חדש שיותאם לצרכי המשקים. כמו כן, הוחלט כי מועצת החלב תרכז רשימת רפתות שתאמצנה רפתות בעוטף עזה. עובדי הרפתות המאמצות יעברו הדרכה אחת לשישה חודשים ברפת המאומצת על מנת שיכירו את הרפת ואת צרכיה, ובעת חירום ההליך יהיה יעיל ומקצועי. בנוסף, סוכם כי יוכן נוהל מסודר להוצאת צוותים להתרעננות וכי רכז התארגנות רפת יח"מ יקבע נוהל ביקורים של עובדי הענף בעת לחימה.

עוד הוחלט כי קיים צורך בהוספת שתי מיגוניות קטנות (עד שני אנשים) בכל רפת אשר יפוזרו ברחבי הרפת וכי אין צורך במיגוניות גדולות.

באשר לפינוי רפת מדובר בהחלטה על פינוי הינה בסמכות מנכ"ל משרד החקלאות. בפגישה הוכן נוהל מסודר לפינוי, רכז האזור יקבע להיכן לפנות את הפרות, זה יעשה בשיתוף השירותים הוטרינרים ויחידת הפיצו"ח.