up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

כנס נשים במשק החלב

כנס הנשים במשק החלב אותו יזמה מועצת החלב בשיתוף עם משרד החקלאות, התנועה הקיבוצית ומרכז השלטון האזורי התקיים ב-19 ביולי 2021 בבית דגן.

הכנס התקיים במעמד מנכ״ל מועצת החלב, איציק שניידר ובהשתתפות מנכ״ל התאחדות יצרני החלב, ליאור שמחה, מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי  ישראל,

עמית יפרח, מנכ״ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום (אבו) וילן,

ומנכ״לית תשלובת החלב בתנובה, ענת גרוס.

עוד כיבדה אותנו בנוכחותה יזרעאלה בלוך, מוותיקות הרפתניות בארץ, ועד היום פעילה ברפת בנהלל.

האירוע שעמד בסימן העשייה הענפה של נשים במשק החלב הישראלי, הפגיש לראשונה מפרוץ הקורונה, מזה שנה וחצי, דמויות מרכזיות בענף החלב לדיון על הרחבת שילוב הנשים בענף.

בענף החלב בעולם מועסקות כ-80 מיליון נשים, וגם בישראל נמצאות בחזית התעשייה.

איציק שניידר אמר באירוע כי ״נשים היו, ועודן, גורם מרכזי בענף החלב על כל רבדיו.

בראשית ההתיישבות, באם הקבוצות דגניה, הייתה הרפת מעוז שנוהל על ידי נשים, גם כיום, יש רפתניות, גבניות, נוקדות, מנהלות במחלבות ובארגונים השונים המרכיבים את ענף החלב.

הנכונות של כל הגורמים לשתף פעולה ביחד עם הנוכחות המרשימה בכנס הם ההוכחה שקיים צורך אמיתי  ורצון מצד הנשים והגברים כאחד לפעול לשינוי המצב.

ומה בהמשך…….

הכנס היה אבן דרך בתוכנית ארוכת טווח לעידוד נשים לקחת חלק משמעותי יותר  במשק החלב ברמה המקומית וברמה הארצית.

בימים אלה נבנת, ביחד עם השותפות בענף, תוכנית שתיתן מענה לצרכים הייחודים ויעודד נשים רבות יותר להגיע לדרגות ניהוליות.

כל מי שמעוניין או מעוניינת להיות שותף ושותפה בתהליך מוזמן ומוזמנת לפנות לאדריאנה שוחט בטלפון 050-5439551

כנס נשים