up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

כנס מדעי הבקר – רשמים ותמונות

כנס מדעי הבקר

לפניכם דברי מיכל קראוס מנכ"לית מועצת החלב, כפי שהתפרסמו בתקשורת ומסכמים בקצרה את הכנס המוצלח:

"בכוונת מועצת החלב לערוך תהליך מקיף, בו יהיו שותפים כל הגורמים בענף, לרבות כלכלנים ואנשי מקצוע, על מנת לגבש חזון ומסקנות צופות פני עתיד בענף החלב", כך אמרה היום (ד') מיכל קראוס מנכ"לית מועצת החלב בכנס מדעי הבקר ה-26 שהתקיים במלון לאונרדו באשקלון בנוכחות כ-800 רפתנים ואנשי תעשיית החלב.
 
"כבר למדנו יותר מפעם אחת שמה שאנחנו לא נעשה, לא ניזום, לא נבחן – אחרים יעשו זאת במקומנו גורמים אחרים עם כוונות אחרות. עלינו להסתכל קדימה, לצפות את העתיד לבחון את המגמות בענף ולתת פתרונות. מי שבוחר להפריח סיסמאות ולהבטיח פתרונות קסם יאלץ לעמוד מול הנתונים והמדדים שנביא בסיום התהליך שאני מתכוונת להוביל", אמרה קראוס.
 
לכנס הגיעו בין היתר אריק שור מנכ"ל תנובה, ארז פז מנכ"ל שטראוס מחלבות, ארן אלסנר מנכ"ל טרה, רמי כהן מנכ"ל משרד החקלאות, אבשלום אבו וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ואביתר דותן, מזכ"ל התאחדות מגדלי בקר.
 
עוד מוסיפה קראוס, "הרפתנים אינה הסיבה ליוקר המחייה בישראל. ענף הרפת נתן את חלקו בהוזלת מחיר מוצרי החלב. אנו חתומים על הסכם התייעלות עם משרדי האוצר והממשלה, אין עוד ענף שהמחיר בו מבוקר בצורה שכזו ומחויב בחוק להתייעלות ושחיקה ברווח".
 
עוד אמרה קראוס כי "לענף הרפת תפקיד חשוב ומרכזי בשמירה על ההתיישבות בישראל. מאות רפתות מאפשרות למאות ישובים בפריפריה להתקיים בפועל ולהחזיק באדמה. אם נוותר על הרפת נוותר על ההתיישבות. בלי התיישבות אין שמירה על הקרקע ובלי קרקע אין מדינה".
 
רמי כהן מנכ"ל משרד החקלאות אמר: "יוקר המחיה עומד כנושא מרכזי על הפרק, זה לא סוד שקולוגות שלי במשרדי הממשלה השונים רוצים לעשות שינויים במערכת. עולים רעיונות לבטל מועצות ייצור ולבטל תכנון בענף החלב. אנחנו במשרד החקלאות לא רוצים לשפוך את התינוק עם המים, ברצוננו לשפר את המערכת. חייבים להמשיך ולהתייעל. צריך להסתכל כמה שנים קדימה, המצב לא יישאר כמו שהוא לא ברמת התכנון ולא ברמת השוק, ככל שנוביל את המהלך ולא נהיה מובלים יהיה טוב יותר. אני פונה למועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר לבצע בדיקה שכזו.
 
עוד לדברי כהן, "אנחנו בהחלט רואים את הכלכלה הישראלית מתחזקת במציאת איזונים בין היכולת להתייעל ולספק מוצרים במחירים הוגנים לצרכן ובין חיזוק ההתיישבות. הרפתנים הם ציבור חשוב ואנחנו מעוניינים לסייע להם. כולי הערכה לרפתני עוטף עזה שהוכיחו אומץ ראוי להערכה במבצע צוק איתן. כולנו יודעים שהערבה, ומערב הנגב מוחזקים ע"י ההתיישבות ולא ע"י הצבא. צריך לחזק את הישובים הללו".
 
אביתר דותן מזכ"ל התאחדות מגדלי בקר לחלב אמר: "ענף הרפת עומד בפני אתגרים לא פשוטים, אך הוא עדיין ענף מצליח בעולם והפרות הישראליות מחזיקות בשיא ייצור החלב ואיכותו. אתמול חתמנו על הסכם שותפות לבין המגזר השיתופי למגזר המשפחתי על מנת להוביל את ענף הרפת והחלב יחדיו אל מול אתגרי העתיד".

צלם: קובי קנטור

 

צלם: קובי קנטור