up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

כנס מדעי הבקר – סיכום

כנס מדעי הבקר 2015

בסוף נובמבר התקיים הכנס המדעי השנתי של ענף החלב.
בכנס הייתה השתתפות שיא של רפתנים ועוסקים בענף. באירוע הפתיחה שהתקיים במעמד מנכ"ל משרד החקלאות, ראשי התנועה הקיבוצית והמושבית ומנכ"ל התאחדות מגדלי בקר הדגישה מנכ"לית המועצה את חשיבות השמירה על התכנון ועל המשק המשפחתי כבסיס להמשך קיום הענף כולו. לקריאת דברי מנכ"לית מועצת החלב לחץ כאן 

אנו מודים לכל המשתתפים, למרצים ולכל מי שלקח חלק בהצלחת הכנס ובתוכם נציגי שה"מ, מועצת החלב, התאחדות מגדלי בקר, ומכון וולקני.
תודה מיוחדת למחלבות "תנובה" ו"שטראוס" על תמיכתן הקבועה בכנס. תודות לחברת "גלים", האחראית על ההפקה.

נא רישמו לפניכם – בשנה הבאה יתקיים הכנס בתאריך 22-24 בנובמבר 2016 במלון רמדה ירושלים.