up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

שווה לקרוא

כנס מדעי הבקר והצאן 2019 – מושב 15- שיפור רווחת החיה והקיימות ברפת  (יו”ר – ד”ר מאיה זכות)

כנס מדעי הבקר והצאן 2019 – מושב 15- שיפור רווחת החיה והקיימות ברפת (יו”ר – ד”ר מאיה זכות)

מדדים כמותיים לעקה מטבולית בחלב…
קרא עוד
ברכת מנכ”לית מועצת החלב, מיכל קראוס, ליום העצמאות ה- 71

ברכת מנכ”לית מועצת החלב, מיכל קראוס, ליום העצמאות ה- 71

  יום עצמאות שמח לכל…
קרא עוד
ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מספר 3 + נהלים ואמות מידה לשנת 2010

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מספר 3 + נהלים ואמות מידה לשנת 2010

קרא עוד
כנס מדעי הבקר והצאן 2019 – מושב 10 – פוריות פרת החלב (יו”ר – ד”ר עוזי מועלם)

כנס מדעי הבקר והצאן 2019 – מושב 10 – פוריות פרת החלב (יו”ר – ד”ר עוזי מועלם)

דו"ח פוריות מפורט – התפלגות…
קרא עוד
גודל פונט