up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

שווה לקרוא

רשימת מחוזות של משרד החקלאות

רשימת מחוזות של משרד החקלאות

קרא עוד
כנס מדעי הבקר והצאן 2019 – מושב 5 – איכות המוצר והסביבה בצאן (יו”ר – ד”ר מירי כהן – צינדר)

כנס מדעי הבקר והצאן 2019 – מושב 5 – איכות המוצר והסביבה בצאן (יו”ר – ד”ר מירי כהן – צינדר)

  שינויים בהנחיות התכנון ותנאי…
קרא עוד
עולם החלב בפארק חקלאות ישראלית – סוכות 2018

עולם החלב בפארק חקלאות ישראלית – סוכות 2018

בחול המועד סוכות, התקיימה בקריה…
קרא עוד
כנס מדעי הבקר והצאן 2019 – מושב 15- שיפור רווחת החיה והקיימות ברפת  (יו”ר – ד”ר מאיה זכות)

כנס מדעי הבקר והצאן 2019 – מושב 15- שיפור רווחת החיה והקיימות ברפת (יו”ר – ד”ר מאיה זכות)

דיווח תוצאות ביניים מניסוי תיחוח…
קרא עוד
גודל פונט