up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

כנס מדעי הבקר והצאן – מועד חדש

בעקבות הנחיות התו הירוק על הגבלת מספר המשתתפים בכנסים, ובעקבות החשש שחווית המשתתפים תיפגע בשל הגבלות הקורונה,

הוחלט לדחות את כנס מדעי הבקר והצאן 2021, שהיה אמור להתקיים ב-22- 24 בדצמבר 2021.

הכנס מתוכנן להתקיים בין התאריכים 21-23 במרץ 2022.

אנו ממשיכים לעקוב אחר הנחיות משרד הבריאות.

גודל פונט