up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מצגות שהוצגו בכנס + חוברת תקצירים

חוברת התקצירים של כנס מדעי הבקר ה 30 _2018


מושב 1 – כלכלת ענף החלביו"ר: מיכל קראוס

תרומת המחקרים בענפי הבקר והצאן לחלב הממומנים על ידי מועצת החלבזאב טריינין (הרצאה מוזמנת)

ענף החלב – עבר מול עתיד, לאן פני הענף בטווח הארוך – אורי צוק בר (הרצאה מוזמנת)

מגמות בכלכלת יצור החלב – שאול צבן (הרצאה מוזמנת)

סיכומים מקצועיים כלכליים ברפת המשפחתית לשנת 2017 – דוד בירן (הרצאה מוזמנת)

מיתוג כחול לבן – ערך מוסף ליצור מקומי – ציפי סבג פרידקין (הרצאה מוזמנת)


מושב 2 – קיימות וסביבה ברפת החלביו"ר: אביתר דותן

שינויי אקלים בישראל וההסתגלות אליהםגדעון טופורוב (הרצאה מוזמנת)

היבטי קיימות בענף הבקר לחלב וכלים לבחינתםצפריר גרינהוט (הרצאה מוזמנת)

היבטי קיימות בטיפול בזבל בקראבירם ג'ונסון (הרצאה מוזמנת)

ריאקטור סולארי מתקן חלוץ לנידוף שפכי הרפת ויצור קומפוסט מזבל המדרכים – הלל מלכה


מושב 3 – התמודדות עם עקת חום ברפתיו"ר: הלל מלכה

הקשר בין מספר השעות ביממה, בהן הפרות נמצאות במצב של אי נוחות תרמית ובין שיעור ההתעברות בקיץ – סיכום ניסוי – ערן גרשון

בחינת שתי שיטת צינון במהלך היובש, והשפעתן על מדדים בתחלובה העוקבת  – הלל מלכה

השפעת עונת ההמלטה על מדדי עקה ומדדי מערכת החיסון בפרות בתקופת המעברגיתית קרא

מדדי מערכת החיסון בפרות הנבדלות במידת העקה לאחר ההמלטה בתנאי עקת חוםנטלי נבון (מקבלת מלגה)

השוואת מאווררי הרקולס למאווררי הליקופטר בחצר הצינון – עמי ארנין


מושב 4 – ענף הצאןיו"ר: דורית כבביה

ענף הצאן בישראל בשנת 2018דורית כבביה (הרצאה מוזמנת)

גנטיקה וממשק של ענף הצאן בקנדהלויד ויקס (הרצאה מוזמנת באנגלית)


מושב 5 – הזנה בענף הצאןיו"ר: סמיר קעדאן

בקרת הצריכה של זריעי אורן בכרמל השרוף: צריכת זריעי אורן ע"י עזים – נעה כהן (מקבלת מלגה)

אפיון הקשר בין נצילות מזון פרטנית ואיכות הבשר של טלאים לפיטום המוזנים בתחמיץ מורינגה מכונפתהישאם עומרי

השפעת טעמים וארומות על צריכת מזון, נעכלות ואצירת אנרגיה בטלאים – סמיר מבג'יש


מושב 6 – בריאות הפרהיו"ר: ד"ר שמואל פרידמן
(חלוקת מלגות לסטודנטים מצטיינים בווטרינריה)

שחפת ברפת חלב בישראל – תיאור אירועאורי קורן

ניסוי אקראי, מבוקר ורב מוקדי לבחינת יעילותו של בולוס המכיל מוננזין למניעת מחלות המלטה, שיפור תנובת החלב וביצועי פוריות בפרות חלביוני בן-גרא

תכנית לשליטה וטיפול בקטוזיס ברפת בהיבט של כדאיות כלכליתמיכאל ואן סטרטן


מושב 7 –  התמודדות עם עמידות לאנטיביוטיקה בריפוי בעלי חייםיו"ר: ד"ר גבי קניגסוולד

התפתחות  של עמידות החיידקים לאנטיביוטיקהשירי ונציה (הרצאה מוזמנת)

שימוש בתכשירים ברפת החלב –  מגמות ושינוייםגבי קניגסוולד (הרצאה מוזמנת)

ייבוש סלקטיבי באנטיביוטיקה – לא בכל מצב ולא בכל מחירשמואל פרידמן (הרצאה מוזמנת)

התפרצות חריגה של דלקות עטין מחיידקי סטפילוקוקוס אוראוס עמידים לאנטיביוטיקה ברפת חלב – תאור מקרהרמה פלק

טיפול ללא שימוש באנטיביוטיקה בדלקת עטין קלינית ותת-קלינית בפרות לחלבגבי לייטנר (הרצאה מוזמנת)

חלב מעטין בריא: מקור עשיר לבידוד חיידקים פרוביוטיםמשה שמש (הרצאה מוזמנת)

זריעת תרבית חיידקים ברפת: בחינה ראשונית של היתכנות והתאמה לרפת הישראליתשני שיינין


מושב 8 – בריאות הצאןיו"ר:  ד"ר חי דביר
מוקדש לזכרו של ד"ר איתן רפופורט ז"ל

בדיקת השפעת השימוש ברגולין להגברת המחזוריות המינית בכבשים בנגבראיד אל מחדי

תחלואת הצאן ב-2017 וגורמיה.שמואל זמיר (הרצאה מוזמנת)

חסמים לאימוץ התנהגויות למזעור ההדבקה בברוצלוזיס בקרב ערבים בישראלאורנה  בראון-אפל

שינויים בריכוזי מטבוליטים בדם לאורך היממה בתגובה למתן פרופילן גליקול, גליצרול ושילובם בשני מינונים לכבשות הנושאות מספר עובריםתמיר אלון

ויסות מאזן אנרגיה שלילי בכבשים באמצעות הזרקת גלוקוגנים לדםחי דביר


מושב 9 –  רווחת הצאן ושיפור איכות החלביו"ר: ד"ר נורית ארגוב ארגמן

אלגוריתמים לזיהוי חריגות בעדרי צאן בעזרת נתוני משקל והתנהגות שתיהאפרת וילנסקי (מקבלת מלגת ענף הצאן)

ענף הצאן באנגליה – רשמים מסיור מגדלים קיץ 2018סמיר קעדאן (הרצאה מוזמנת)

סניטציה במגזר הבדואי בדרוםעזרא ששון (הרצאה מוזמנת)

העלאת תכולת החלבון ואיכותו בחלב צאן באמצעות הזנהיאן לנדאו

שיפור בריאות העטין במשק צאן לחלב – תיאור מקרה – סמיר קעדאן

האם שיפור באיכות חלב צאן יכול להגדיל את רווחיות הענף?רב שיח בהנחיית נורית ארגוב ויאן לנדאו


מושב 10 – בריאות הפרה (המשך) – יו"ר:  ד"ר טל שקולניק

ברוצלוזיס בבקר בישראל – תמונת מצבתמיר גושן (הרצאה מוזמנת)

ארבע סיבות שבגללן חשוב להזין את פרת המעבר במנות שיוצרות מאזן קטיונים – אניונים שליליקן זנזלרי (הרצאה מוזמנת באנגלית)

חשיבות הגן המקודד וחלבון המעטפת LSDV126 מנגיף קטרת העור באבחון הנגיף וחיזוי מידת האלימות שלו
אורן ארסטר

השפעת תחלואה בפה וטלפיים על יציאת פרות ומחלות המלטה ברפת ניר יצחקזאב שמייגר

ניתוח גורמי סיכון למחלת הפה והטלפיים – מה למדנו מהתפרצות 2018?מיטל בקאל-וייס

תוצאות מעקב סרולוגי וחיסון נאוספורה ב-4 רפתות שונותמוניקה לשקוביץ מזוז

הגברת יצרנות תאי אפיתל בלוטת החלב באמצעות מיצוי של אלת מסטיקאורן הדיה


מושב 11 – פוריות הפרהיו"ר: פרופ. צביקה רוט

בדיקות הריון בחלב – רווח ורווחהעדין שווימר (הרצאה מוזמנת)

השפעת טיפול בהתקן מפריש פרוגסטרון (CIDR)  על התעברות פרות חלב בקיץעומרי שיף

השפעת פוריות זרמה, והזרעה כפולה על שיעורי ההתעברות בפרות קשות התעברותינון דותן


מושב 12 פוריות, התפתחות העובר וטיפוח – יו"ר ד"ר יואל זרון
מוקדש לזכרו של דניאל הוכמן ז"ל

מה השתנה בביצועי הפוריות בשלושת העשורים האחרוניםיואל זרון (הרצאה מוזמנת)

שיטות פלואורומטריות לאפיון ממברנת תאי זרע וקביעת איכותםאליסה קומסקי-אלבז

ניתוח גנטי וסביבתי של מחלות בעלות ערך כלכלי בפרות הולשטיין ישראלי.יהודה ולר


מושב 13 – יונקים, עגלות ועגלים לפיטוםיו"ר: סטיבן רוזן

השפעת הזנת עגלות בשליש האחרון של ההריון במנת יבשות על ביצועיהן בתחלובה הראשונהיואב שעני

השפעת פסטור חלב נפסד על נשאות של חיידקי אי קולי מחוללי  ESBL בעגלים יונקיםערן פרידמן

השפעת משקל הגמילה ותוספת משקל יומית בעגלות חלב על המשך ביצועי הייצור והרבייה עד סוף תחלובה ראשונהאיל פרנק

ייצור בשר איכותי בגזע ההולשטיין הישראלימירי כהן– צינדר (הרצאה מוזמנת)

תכנות מטבולי כאמצעי לשיפור היצרנות בגזע ההולשטייןאריאל שבתאי


מושב 14 –  רווחת בע"ח – יו"ר: ד"ר עדין שווימר

בראיה אסטרטגית נכון לנטר ולבחון את רווחת הפרות ברפת!טל שקולניק (הרצאה מוזמנת)

כימות כאב בדלקת עטין בעזרת מכשיר אלגומטרחן הניג

ניסוי כאב מבוקר: מה יכולים שינויים במדדים פיזיולוגים והתנהגותיים ללמד אותנו על רווחת הפרה החולבת
יעל זלצר

הרמת פרות רובצות – עלינו להשתפר!גלעד פקטור

האם נפגעת תנובת החלב היומית של פרה בעקבות קשירתה בעול לפעולה שגרתית?מיכאל ואן סטרטן

הפער בין הידע הקיים ברווחת הפרה לידע המיושם בשטח – סקירת חזית המחקר בתחוםחן הניג (הרצאה מוזמנת)


מושב 15 – התמודדות עם מטרדי אור וריחיו"ר:  פרופ. סמיר מבג'יש

השפעת אורך יום על תנובות חלב וביטוי גנים ברקמת העטין האחראים על השעון הביולוגי במעלי גירהסמיר מבג'יש

"הצד האפל של האור": השפעת תאורה מלאכותית מודרנית על ביצועים ויעילות ייצור חלב של מעלי גירהאביב אשר (הרצאה מוזמנת)

השפעת תוספי טעם וריח מלאכותיים במנת מעלי גירה על התבטאות גנים תפקודיים במערכת העיכול ופרופיל המיקרופלורה החיידקית בתחילת המעי הדקערין דלאשה (מקבלת מלגה)

מפגעי ריח בסביבת משק הבקר והחלב בישראל – האם הרגולציה בארץ ובעולם מעשית לצורך הגדרה והפחתה של המפגעים?יעל לאור (הרצאה מוזמנת)


מושב 16 – מספוא ומזונות לבקר חלב – יו"ר: ד"ר עוזי מועלם

בחינה מסחרית של שלמון יפואי (ספלרייה) בתנאי בעל בניר-עםשמואל גלילי

שימוש בצמח הקינואה כגידול חדש למספואאביב אשר

פיתוח תשתית גנטית של שלמון יפואי  Cephalaria joppensis כצמח מספואשמואל גלילי

ערכה התזונתי של שעורה כמזון גס בלעדי במנת חולבות גבוהות תנובהדניאל ביקל

השפעת תוסף מיקרואורגניזמים הטרופרמנטטיבים על הכנת וערך תזונתי של תחמיצים מירק תירס וחיטה
עירא פלך

בחינת שימוש באצות ים גירניות כתחליף לסודה לשתייה ומגנזיום אוקסיד במנת פרות חלביואב שעני


מושב 17 – הזנת פרות חלביו"ר: ד"ר אריאל שבתאי

השפעת הטרימסטר בתחלובה על התנהגות האכילה, ייצור חלב ויעילות הייצור בפרות חלביהושב בן-מאיר

אפיון אוכלוסיית הפרוטוזואה בכרס פרת החלב והקשר שלהם לפרוקריוטים ופליטת גז מתאןבר לוי (מקבלת מלגה)

השוואת שיטת CNCPS בתוכנת NDS להרכבת מנות פרות חלב לעומת תכנון לינאריסטיבן רוזן

פיתוח מערכת ראייה ממוחשבת למעקב אחרי צריכת מזון הפרה באופן פרטני ע"י שימוש במצלמות תלת מימד ואלגוריתמי למידה עמוקהרן בזן (מקבל מלגה)

הזנה בחומצות שומן מסוג אומגה-3 משפיעה על מערכות ביולוגיות שונות בפרות, פרים ויונקים בבקר לחלבעוזי מועלם (הרצאה מוזמנת)