up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

היום שאחרי – סיכום

הכנס השנתי ה- 32 למדעי הבקר 2020

בתאריך 23 בדצמבר 2020 התקיים הכנס המדעי השנתי ה-32 של ענף החלב והוירטואלי הראשון.

בכנס הייתה השתתפות מרשימה של כ-800 משתתפים – רפתנים, נוקדים ואנשי מקצוע מתחומים שונים בענף.

בפתיחה כיבד אותנו בנוכחותו שר החקלאות ופיתוח הכפר אלון שוסטר

ובפאנל אודות עתיד ענף החלב ד"ר נחום איצקוביץ, מנכ"ל משרד החקלאות

אנו מודים לכל המשתתפים, למרצים ולכל מי שלקח חלק בהצלחת הכנס ובתוכם נציגי שה"מ, מועצת החלב,

התאחדות מגדלי בקר, ומכון וולקני.

תודה מיוחדת לכל נותני החסות שאפשרו את קיום הכנס.

נתראה בשנה הבאה בכנס ה-33!