up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

כלים וציוד – כללי

  1. כל המכלים, הציוד והכלים הרב פעמיים המשמשים בטיפול, באחסון ובהובלה של חלב יהיו עשויים מחומרים חלקים, לא סופגים, בלתי מתכלים ולא רעילים וייבנו כך שניתן יהיה לנקותם בקלות.
  2. כל המכלים, הכלים והציוד יתוחזקו היטב (ראה פרוטוקול תחזוקה וטיפולים –נספח מס. 3 ו-4 ).
  3. חומר ארוג רב שימושי לא ישמש לסינון חלב.
  4. כל הפריטים החד פעמיים ייוצרו, יארזו, יובלו ויטופלו באופן סניטרי ויעלו בקנה אחד עם הדרישות המפורטות בסעיף של פרק זה. בפריטים שנועדו לשימוש חד פעמי לא ייעשה שימוש חוזר.
  5. מכלי אחסון/קירור במשק החלב, צינורות סניטציה מולחמים ומיכלי הובלה יעלו בקנה אחד עם הדרישות המפורטות בסעיפים 10 ו-11 בפרק זה.

 

שווה לקרוא

ניקיון הכלים והציוד

ניקיון הכלים והציוד

חובת קיומה של מערכת שטיפה…
קרא עוד
חיטוי הכלים והציוד

חיטוי הכלים והציוד

תרכובת כימיות הנן יעילות בחיטוי…
קרא עוד
קירור חלב גולמי

קירור חלב גולמי

חלב גולמי לפסטור יקורר עד…
קרא עוד
גודל פונט