up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

חיטוי הכלים והציוד

  • תרכובת כימיות הנן יעילות בחיטוי כלים, מכלים וציוד של חלב.. תרכובות אלו מפורטות ברשימת החומרים המאושרים ע"י השירותים הוטרנרים והשימוש בהן יעשה בהתאם להתווית היצרן (רשימת תכשירי ניקוי וחיטוי2006-משרד החקלאות)