up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הוראות כלליות לכלים וציוד חליבה

1.  כל המכלים, הציוד והכלים הרב פעמיים החשופים לחלב או למוצרי חלב, או שמהם עלולים לטפטף או להתנקז נוזלים או להיות שקועים בחלב או במוצרי חלב יהיו עשויים מחומרים חלקים, בלתי חדירים, בלתי סופגים ובטוחים מהסוגים הבאים:

א. פלדת אל חלד מסדרת 300 AISI (American Iron and Seel Insitiute-המכון האמריקני לברזל ופלדה) או;

ב. מתכת בלתי רעילה ועמידה בפני התכלות דומה או;

ג. זכוכית חסינת אש או;

ד. פלסטיק או גומי וחומרים דמויי גומי שהם עמידים יחסית, חסינים בפני שפשופים, חריצים, התפרקות, סדקים, שברים ועיוותים בתנאי שימוש רגילים; אינם רעילים, עמידים בפני שומן, בלתי סופגים יחסית, בלתי מסיסים יחסית ואינם משחררים תרכובות כימיות ואינם מעיקים למוצר טעמים או ריחות לוואי ואשר שומרים על ממדיהם המקוריים בתנאי שימוש חוזר ונשנה.

2. פריטים לשימוש חד פעמי יוצרו, נארזו, הובלו וטופלו באופן סניטרי ועולים בקנה אחד עם הדרישות.

3. בפריטים שנועדו לשימוש חד פעמי לא יעשה שימוש חוזר.

4. כל המכלים, הציוד והכלים יהיו נקיים משברים ומסימני התכלות.

5. כל החיבורים במכלים, בציוד ובכלים אלו יהיו חלקים ונקיים משקעים, סדקים או בליטות.

6. צינורות חלב המנוקים באופן מכני הנם בעלי ניקוז עצמי. אם נעשה שימוש באטמים, הם יופעלו אוטומטית ויעשו מחומר העומד במפרטים המתוארים ב 1 למעלה ותכנונם, גימורים והשימוש בהם יהיה כזה שייצור משטח פנימי חלק וישר. כל המשטחים הפנימיים בעלי החיבורים המולחמים בצנרת יהיו חלקים ונקיים משקעים, סדקים או בליטות.

7. מסננות, אם נעשה בהן שימוש, יהיו ממתכת מחוררת או בנויות כך שניתן יהיה להשתמש במסננות חד פעמיות.

8. כל חלקי מכונות החליבה, לרבות ראשים, הגביעים, המשאבות וכל המשטחים האחרים הבאים במגע עם החלב ניתנים לניקוי בקלות ונבדקים לעתים קרובות. הצנרת, ציוד החליבה והמכשירים המצריכים מברג או כלי מיוחד ייחשבו לנגישים בקלות לבדיקה אם הכלים הדרושים זמינים בבית החלב.

9. לצנצנות החלב יש מכסים דמויי מטריה.

10. מכלי האחסון/קירור במשק החלב, צנרת הסניטציה המולחמת ומכלי ההובלה עולים בקנה אחד עם הדרישות.

11. במהלך המילוי ניתן להשתמש בצינורות פלסטיק/גומי גמישים בין שסתומי המילוי של מיכלי אחסון של חלב בצובר המתמלאים מלמטה, כאשר הדבר דרוש למטרות פונקציונליות. צינורות אלו יהיו ניתנים לניקוז, קצרים ככל האפשר, בעלי התקנים סניטריים ונתמכים כדי לשמור על שיפוע ויישור אחידים. התקני הקצה של הצינורות אלו יהיו מחוברים בקביעות באופן שיבטיח חיבור ללא בקיע צר בין הצינור להתקן, שניתן לנקותו באמצעים מכניים. הצינורות ייחשבו לחלק ממערכת ניקוי מכנית.

הערה – תקנים A-3 תקני הסניטציה A-3 לציוד משקי חלב נוסחו במשותף על ידי תת הועדה לקביעת תקנים סניטריים של ועדת משק החלב, הועדה לנהלים סניטריים של האגודה הבינלאומית להגנה על המזון וענף בטיחות החלב, מנהל המזון והתרופות, שירותי בריאות הציבור, המרכז לבטיחות המזון ותזונה, מחלקת הבריאות ושירותי הרווחה. ציוד שיוצר בהתאם לתקנים הסניטריים A-3 עולה בקנה אחד עם תקני התכנון והבניה הסניטרים.