up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ישיבת ממשלה 27.5.2018

בישיבת הממשלה שהתקיימה אתמול (יום ראשון, י"ג בסיון תשע"ח, 27.5.2018) צוין יום החלב הבינלאומי. הישיבה והתערוכה החגיגית שהייתה במשרד רוה"מ, התקיימו לכבוד חג השבועות שנחוג זה מכבר ולציון יום החלב הבינלאומי שיחול בראשון ליוני.

בישיבה ברך ראש הממשלה מר בנימין נתניהו וציין כי משק החלב הישראלי הוא המפותח בעולם, הפרה הישראלית היא השיאנית העולמית בתנובת חלב והמוניטין והיכולות של הענף מסייעים למדינה בפיתוח קשרים עם מדינות רבות.

שר החקלאות ופיתוח הכפר מר אורי אריאל ציין את כי חג השבועות מדגיש את הקשר בין אדם לאדמה ושענף החלב הישראלי הוא המוביל בעולם הן בזכות החקלאים והן בזכות המחקר החקלאי.

בישיבה השתתפו מנכ"ל התאחדות מגדלי בקר לחלב מר אביתר דותן ומנכ"לית מועצת החלב גב' מיכל קראוס שציינה את הטכנולוגיות פורצות הדרך אשר הפכו את הפרה הישראלית לשיאנית עולמית ואת העובדה שהרפתות עובדות בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה, חלק משמעותי מהרפתות נמצאות בפיר פרייה ופועלות לעיתים בתנאים קשים ומורכבים, והכל כדי לספק מדי יום מוצרי חלב טריים, איכותיים ובריאים.

בישיבה התכבדו חברי הממשלה במיטב התוצרת החלבית מייצור מקומי.

בנוסף לישיבה התקיימה תערוכה בנושא פיתוחים בתחום החליבה, המכון להנדסה במנהל המחקר החקלאי (מכון וולקני) הציג את השימוש בחיישנים למדידה ואיתור טמפרטורת הגוף, נצילות מזון וצליעות. בצאן הוצגו מערכות שקילה וצריכת מים המאפשרים זיהוי מוקדם של תחלואה וניצולת מזון.

בתערוכה הוצגו מערכות הבקרה והשליטה מרחוק ברפת הישראלית, מערכות שפותחו בישראל לרבות תכנת הניהול נ.ע.ה שפותחה ע"י התאחדות מגדלי בקר לחלב. את התערוכה ארגנו אנשי מועצת החלב, משרד החקלאות ומנהל המחקר החקלאי.

לתערוכה הגיעו שרי הממשלה ששמעו הסברים מחוקרי המנהל בראשות פרופ' אילן הלחמי, אנשי מועצת החלב מיכל קראוס ואיציק שניידר, מאביתר דותן מנכ"ל התאחדות מגדלי בקר לחלב ומעומר נוביץ' יצרן חלב ממושב מרחביה.   תודה לכל מי שעשו במלאכה.