up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

יום החלב הבינלאומי

יום החלב הבינלאומי הוא יום שנקבע על ידי ארגון המזון והחקלאות (FAO) של האומות המאוחדות בכדי להכיר בחשיבותו ותרומתו של חלב כמזון בכל העולם. יום זה מצוין ב -1 ביוני בכל שנה מאז 2001.

היום נועד לספק הזדמנות ולשים זרקור לפעילויות המתקיימות והקשורות לעולם החלב בעולם.

חלב ומוצריו מספקים את הכוח המטפח והמזין המשפר את התזונה והבריאות של הפרט והמשפחות. ענף החלב יוצר מיליוני מקומות עבודה ומסייע לקיים קהילות כפריות ופרנסה ראויה עבור בעלי אדמות קטנים, פועלים ונשים. מספק לילדים את ההזדמנות לתזונה נאותה המאפשרת ללמידה והגשמת הפוטנציאל שלהם. ובכלל מהווים חלק מהעונג של אוכל טוב על השולחן המשפחתי.