up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ידיעון קרן המחקר של מועצת החלב – מספר 4

מה חדש במחקרים?

תזכורת

המועד הסופי להגשת מחקרים מטעם קרן המחקר של מועצת החלב לשנת 2022 בתחומי הבקר והצאן לחלב 

נקבע ליום ג' 15.6.2021.

חוקרים המעוניינים להגיש הצעת מחקר חדשה

מתבקשים להכנס לאתר מועצת החלב ולהגיש את הצעתם עפ"י ההנחיות 

לכניסה לאתר לחץ כאן

הצעות מחקר שיגיעו לאחר התאריך הנקוב לא יכנסו לשיפוט לשנת 2022.

אנו שמחים להצטרפות חברת "אמב"ר לשותפה ותומכת של קרן המחקר של מועצת החלב,

שיתוף חברות מסחריות מוסיף להצלחת הקרן. 

חברות מסחריות בכל תחומי המחקר הרלוונטים

המעוניינות להצטרף מתבקשות לפנות למנהל הקרן

ד"ר שמוליק פרידמן בטלפון – 0502851370.