up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

טקס שבועות בבן שמן – 2.6.2022

אתמול התקיים טקס שבועות בכפר הנוער בן שמן

בהשתתפות שר החקלאות ופיתוח הכפר עודד פורר.

מנכ״ל מועצת החלב העלה על נס את תרומתם ותפקידם

של בתי הספר לענף החלב ולחקלאות

ותרומתם המשמעותית לחברה לאורך השנים.