up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

טיפולים תוך-עטיניים

טיפולים תוך-עטיניים

אוקטובר 2003

טיפולים תוך-עטיניים הם אמצעי טיפולי מקובל, ובמקרים מסוימים יעיל, כנגד חיידקים גורמי מחלות עטין.

טיפולים תוך-עטיניים ניתנים במקרים מסוימים בתחלובה, ולכל הפרות בסוף התחלובה ("טיפולי יובש").

חשיבות רבה מאוד למתן הטיפול התוך-עטיני בצורה נכונה. בביקורי ובביקורי עמיתי ברפתות, אנו עדיין נתקלים במקרים רבים בהם הטיפול ניתן בצורה לא נכונה.

אז הבה נרענן הנושא:

1. הטיפול ינתן במכון החליבה, ורצוי מאוד שלא בזמן החליבה (כשהסביבה מזוהמת). ברפת השיתופית, שהטיפול ינתן רק ע"י מי שהוכשר למתן הטיפול.

2. לשטוף ולחטא הידיים, ולהשתמש בכפפות חד פעמיות.

3. פטמות מלוכלכות לנקות במינימום מים, לנגב היטב בניר ניגוב נפרד עד לייבוש מוחלט. להימנע משימוש במים אם הפטמות נקיות.

4. לחטא הפטמות והחלק התחתון של העטין, עם תכשיר החיטוי הקיים ברפת לחיטוי פטמות.

5. לחטא קצה הפטמה/ות עם פיסות צמר גפן ספוגים באלכוהול 70% (רפואי), פיסת צמר גפן נפרדת לכל פטמה. החיטוי עד שאין סימני לכלוך על הצמר גפן. סדר החיטוי: פטמות רחוקות ואח"כ פטמות קרובות.

6. החדרת קצה פית השפופרת (הטיובה) לפי הפטמה, שתי הפטמות הקרובות אליך ואח"כ שתי הפטמות הרחוקות ממך. רוב השפופרות מגיעות עם מכסה פיה שניתן לשבור את הקצה בלבד. במידה ואין, להחדיר הפיה 4-3 מ"מ בלבד!!

7. יש להקפיד על סטריליות! לאחסן השפופרות במקום נקי, רצוי בארונית תרופות, ולא לגעת בפית השפופרת אחרי הסרת המכסה. במידה ונגעת או נפלה השפופרת, אנא אל תשתמש בה!

8. חטא/י הפטמות בחומר חיטוי מתאים ובכיסוי מלא מיד אחרי מתן הטיפול התוך-עטיני.

9. תיעוד. יש לסמן בצורה ברורה את הפרות המטופלות, ולרשום במחברת/גיליון מחשב "בריאות עטין" את הטיפולים שניתנו (מספר פרה, תאריך, סיבה, חומר, מינון…).

10. שימו לב במיוחד בשבועיים הראשונים לתקופת ה"יובש". במידה ומופיעים סימנים חריגים (נפיחות, הפרשות, כאב…) יש לידע את הרופא המטפל.

11. זהירות מאנטיביוטיקה בחלב!! לפני שיווק חלב, יש לבדוק במעבדת המחלבה, שהחלב חופשי מחומרים מעכבים.

 

טיפולים אנטיביוטיים, הניתנים בצורה לא נכונה, עלולים לגרום למחלות עטין!!

 

ואם אתם מתלבטים, מתחבטים, אנא פנו לרופא מטפל או לרופאי המערך לבריאות העטין

 

ד"ר עדין שווימר