up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

טיפוח גנטי של עדר הבקר

 

טכנולוגית רבייה: בחירה גנומית

המסמך הוכן על ידי מומחים מפדרציית החלב העולמית) IDF – International Dairy Federation ) – מהוועדה לבריאות בעלי חיים ורווחתם ומהוועדה לניהול רפתות, ותורגם לעברית על ידי מועצת החלב.

מאז ביות בעלי החיים למטרת קבלת חלב ובשר, לפני יותר מ 8000 שנה, השתמשו חקלאים בטכנולוגיות רבייה שונות כדי לשפר ולקדם תכונות רצויות בבקר. בתחילה, השתמשו החקלאים בתכניות טיפוח פשוטות, למשל – הכנסת זכר אדמוני להרבות את הנקבות בעדר, בכל דור עוקב של צאצאים. היום, קיים מגוון של טכנולוגיות רבייה כדי לקדם את הדור הבא של הבקר מבחינת איכות החלב ופוריות, כדי לשפר את בריאות בעלי החיים ורווחתם, וכדי להגדיל את הקיימות של משק החלב.

ארגון ה IDF בחן את השימוש בסלקציה גנומית ואת התרומה שלה לשיפור הקיימות במשק החלב.

הגדרות:

Genomeגנום – מכלול השלם של הגנים בכל אורגניזם.

-Progeny testingבדיקת צאצאים – עוזרת להראות את הערך הטיפוחי האמיתי של פר מסוים. זה מבוצע על ידי הזרעה מלאכותית עם זרמה מפר מסוים למספר רב של פרות, ובחינת הביצועים הממוצעים של צאצאיות אותן פרות על מנת לקבוע את הערך הטיפוחי של כל פר לתכונות השונות.

Bull proofsהציון של הפר– האינדקס הגנטי של התכונות שהפר מעביר לצאצאים שלו.

Generation Intervalמרווח דורי – הגיל הממוצע של ההורים בעת לידת הצאצא.

מהי סלקציה מלאכותית?

למרבית הרפתות יש תכניות טיפוח מסודרות, שכוללות בחירת הפרים המתאימים ביותר עבור הפרות, כדי לקדם ולשפר את תכונות הייצור בעדר, כגון יצור חלב, אורך חיים, הרכב החלב ועוד. בחירה אקטיבית זו של תכונות אותן אנו רוצים להעביר לדור הבא ידועה כ"סלקציה מלאכותית" או "טיפוח סלקטיבי". הפיתוח של בדיקת צאצאים והידע על ערכו של כל פר לכל תכונה קידם מאד את הסלקציה המלאכותית בכך שניתן היה לפרט אילו תכונות נושא כל פר, ואיך ניתן להעביר אותם הלאה. כיום, השימוש במידע הגנומי מהווה חלק עיקרי בטיפוח הבקר.

מהי בחירה גנומית?

גנומיקה היא מדע הגנים והתפקוד שלהם. מטרתה ליצור תמונה של מבנה הגנום של כל חיה, כמו גם לתאר איך גנים שונים מתייחסים אחד לשני, תורמים ומשפיעים על האורגניזם כולו.

סלקציה גנומית היא צורה של סלקציה שנעזרת בסמנים (מרקרים) (שיטת סלקציה בלתי ישירה שבה תכונה שבה מעוניינים נבחרת לא בהתבסס על התכונה עצמה אלא על סמן (מרקר) שקשור אליה, לא ברור

בהתבסס על מרקרים אלה, התכונות שהפר יעביר יכולות להיות צפויות בשלב מוקדם של החיים. במקום 5 שנים שלקח לעשות בדיקת צאצאים, לוקח עכשיו כשנה כדי לקבוע את תכונות הפר שאפשר להעביר לדור הבא.

שימו לב, אין להתבלבל בין סלקציה גנומית לבין הינדוס גנטי ( GMO  -Genetically modified organisms ), שבו עוברים הגנים שינוי מלאכותי במעבדה בעזרת טכנולוגית הנדסה.

שימושים של סלקציה גנומית בבקר לחלב:

  1. הגברת היכולת לחזות ערך גנטי של פרות חולבות במונחים של תכונות בעלות משמעות כלכלית.
  2. ניתן להבחין בתכונות שעוברות בתורשה רגילה, "מנדליאניות" – קרניים, צבע פרווה, תכונות רצסיביות.
  3. מאפשר לחקלאים לקבל החלטות מדויקות בלי להמתין למבחן צאצאים של זכרים או שיאי תנובת חלב אצל נקבות.
  4. מקצר את המרווח הדורי בגלל זמינות הידע על תכונות הפרים בגיל שנה בלבד.
  5. הסלקציה אינטנסיבית יותר, כלומר באה לידי ביטוי בפחות זמן.

 

 

חשיבות הטכנולוגיה:

סלקציה גנומית היא חיונית לצורך שיפור עדרי בקר לחלב בכל העולם. היא עזרה להגדיל את השונות הגנטית ולהגביר נוכחות תכונות עם יכולת תורשה נמוכה. בנוסף, היא עזרה לאתר נשאים של מאפיינים רצסיביים (נחבאים) בלתי רצויים . בהסתכלות רחבה יותר, היא עזרה להוריד את מספר הפרות החלשות והפגיעות, כיוון שהפרות מופרות עם שימת לב ליצירת דור עם אורך חיים גדול יותר, זאת בנוסף לשיפור איכות החלב ולשיפור יעילות המזון שהן אוכלות. הגנומיקה הוכחה כיעילה בבחירת בעלי חיים שהם בעלי תכונות "ידידותיות לסביבה", כמו הפרשת מתאן, מה שמוריד את טביעת הרגל הפחמנית של ייצור חלב.