up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

טופס מקוון למכירת מבכירות

להלן טופס למילוי מקוון מתן היתר למכירת בכורות למניעת קדושת בכור

לכניסה לטופס לחץ כאן  

בברכה הרבנות הראשית לישראל