up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

חלוקת מלגות קרן המחקר של מועצת החלב לשנת 2021

מידי שנה מעניקה קרן המקחר של מועצת החלב מלגות לסטודנטים מצטיינים בתחום.

השנה חולקו המלגות במסגרת טקס פתיחת החממה הטכנולוגית בשער הנגב בנוכחות שר החקלאות, סגן שר הביטחון ובכירי ענף החלב.

תמיכת מועצת החלב בחוקרים צעירים הנה חשובה לטובת הידע המקצועי הקיים ובעיקר לקידום ופיתוח טכנולוגיות וכיווני מחקר חדשים לעתיד ענף החלב.

לרשימת זוכי מלגות המועצה לשנת 2021 – לחץ כאן