up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

חומרי ריפוד לרפת

חומרי ריפוד לרפת

 

שימוש בחומרי ריפוד נועד לרפד את מרבץ הפרות (תאי רביצה) וכמצע סופג נוזלים כדי לשמור על מרבץ יבש ונוח.

בארץ קיים מגוון גדול של חומרים. בבחירת חומר, יש לדעת את תכונותיו והתאמתו לצורכי הרפת. סוג המרבץ, התנאים הסביבתיים, אמצעי פיזור ואחזקה מכתיבים מהו החומר המיטבי לרפת המסוימת.

התכונות העיקריות הנדרשות לחומר הריפוד:

א. סוג ורמת הזיהום המיקרוביאלי הנמצאים בו – ככלל, חומרים אורגניים מזוהמים יותר במיקרואורגניזמים (מ"א) מחומרים אנאורגנים; רטיבות וטמפרטורה גבוהה מחישים את קצב ההתפתחות של מ"א ומגדילים את הסיכון למחלות עטין.

ב. כושר ספיגה – תכונה זו חשובה במיוחד לגבי חומרי ספיגה (בחצרות פתוחות). כושר הספיגה מוגדר כיכולת החומר לאגור נוזלים עד לרוויה.

ג. כושר התייבשות – קצב התנדפות הנוזלים מהמצע. תלוי בעיקר בתכונות תאחיזת המים בחומר, הלחות הסביבתית היחסית, טמפרטורת הסביבה ותנועת האוויר.

ד. מבנה החומר – החומרים צריכים להיות "ידידותיים" לעטין, ללא קוצים, זיזים וכו', שעלולים לפצוע את העטין או לגרום לנזקים לאיברים אחרים. חומרים מסויימים יוצרים גדודיות ויש שמשטחים את פני שטח המרבץ.

ה. אחסון, פיזור, זמינות, מרכיב תזונתי, תחזוקה, ניצול זבל, מחיר.

מומלץ לפני השימוש להתייעץ עם צוותי המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב, ולבקש מהספקים נתונים מוכחים על תכונות החומר.

 

זכרו! מרבץ יבש ונוח לרביצה, שומר על הפרה והעטינים נקיים ויבשים, ובכך מצמצם את אירועי מחלות העטין, מגדיל התפוקות ומשפר איכות החלב !

 

ד"ר עדין שוימר