up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

חומרי הדברה – שאלות ותשובות

1. האם משתמשים בחומרי הדברה ברפת?

משתמשים בחומרי הדברה כדי למנוע זבובים, קרציות, יתושים ועוד מזיקים.

2. האם המזון שהפרות אוכלות מכיל חומרי הדברה?

המזון אינו מכיל חומרי הדברה.

3. באיזה סוגים של חומרי הדברה משתמשים?

בחומרים שנרשמו בשירותים הוטרינרים או שנרשמו כתרופה וטרינרית במשרד הבריאות.

4. האם ריסוס ממטוסים עלול להגיע באמצעות הרוח לרפתות?

יתכן שחומרי הדברה יגיעו לרפת על ידי ריסוס ממטוסים.

5. האם הבדיקות של חומרי ההדברה נעשות בצורה מדגמית? אם כן, איזה אחוז מהמזון לפרות או מהחלב נבדק ואיך אפשר להיות בטוחים שמספוא המכיל חומרי הדברה לא מסתנן לרפתות למרות הפיקוח?

כל מזון המיובא לארץ, עובר בדיקות, באחריות הגנת הצומח. מעבר לכך, נערך מדגם ארצי שנתי על כל חלב גולמי ועל מוצרי חלב. המדגם מאורגן על ידי מועצת החלב ומבוצע על ידי המעבדה לשאריות של השירותים הוטרינרים. הבדיקות שנערכו עד היום מוכיחות ברמת וודאות גבוהה ביותר, שהחומרים אינם נמצאים בחלב.

6. האם קיים פיקוח? אם כן, מי הרשות האחראית על הפיקוח?

הפיקוח הוא כפול – השירותים הוטרינרים מפקחים על הפרות ועל החלב הגולמי, שירות המזון של משרד הבריאות מפקח על תהליך הייצור ועל המוצרים המוגמרים.

7. האם חומרי ההדברה מגעים לחלב?

הבדיקות מראות שאין חומרי הדברה בחלב.

8. האם קיימים תקנים?

קיימים תקנים. התקנים הישראליים מבוססים על תקינה בינלאומית (Codex alimentarius) של ארגון הבריאות העולמי.

9. איך חומרי ההדברה משפיעים על בריאות האדם?

הימצאות רמות נמוכות של שאריות חומרי הדברה, אינו מהווה סיכון. הרמות המרביות המותרות לשאריות חומרי הדברה במזון, נקבעו ברמה נמוכה בהרבה מזו הנחשבת בטוחה לרוב פלחי האוכלוסיה הרגשים ביותר. למעשה, השימוש בחומרי הדברה עשוי להפחית סיכוני בריאות אחרים הקשורים למזון. כך לדוגמא, חומרים המדבירים פטריות, מסייעים להשמדת אפלטוקסין B2, טוקסין המופיע בטבע בדגנים ובטנים. שימוש נכון בחומרי הדברה מסייע להבטיח מגוון רחב של גידולים, פירות וירקות המספקים ויטמינים, מינרלים וסיבים תזונתיים התורמים רבות לבריאות האדם.

יחד עם זאת, הסיכונים הבריאותיים הקשורים לחומרי הדברה אינם ידועים במלואם, מאחר ורוב חומרי ההדברה לא נבדקו באופן סיסטמתי לגילוי כל טווח ההשפעות על בריאות האדם בטווח הארוך כמו נזקים גנטיים, נזקים למערכת העצבים, המערכת ההורמונלית או מערכת החיסון. במחקר של המוסד הלאומי לסרטן בארה"ב, נמצא כי חומרי הדברה עלולים לגרום לשיעורים גבוהים יותר של סוגים מסוימים של סרטן (נמצא בקרב חקלאים). תינוקות וילדים רגישים יותר להשפעות של חומרי הדברה, עקב היותם בתהליכי צמיחה והחשיפה היחסית הגבוהה יותר לגודל גופם.

10. איך אני יכול להיות בטוח שהחלב ומוצריו נקיים מחומרי הדברה?

הפיקוח שתואר בתשובה לשאלה 6 והתקנים שתוארו בתשובה לשאלה 8, מבטיחים שהחלב ומוצריו נקיים מחומרי הדברה.

11. האם כדאי לצרוך מוצרים אורגנים?

על אף ההצהרות, אין הוכחות מדעיות להיותם של מוצרי המזון אשר יוצרו באופן אורגני – בריאים יותר או בטוחים יותר. מבחינה תזונתית במזונות אשר יוצרו בשתי השיטות, הקונבנציונלית והאורגנית, הם זהים. הצמחים, לדוגמא, אינם מבחינים בין דשנים אורגניים או סינתטיים – שני הסוגים מתפרקים בקרקע לצורך הגנת הצמח. אקלים, תנאי הקרקע, גנטיקה, דרגת הבשלה ודרך הטיפול במזון הם הקובעים את ערכו התזונתי. באשר להבדל בטעם מחקרים אינם מצביעים על הבדלים מובהקים בין המזונות אשר יוצרו באופן אורגני או קונבנציונלי. מזונות אורגניים הם יקרים יותר בדרך כלל עקב הוצאות ייצור גבוהות יותר ויבולים קטנים יותר.