up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

אנטיביוטיקה – שאלות ותשובות

מהי אנטיביוטיקה ומהם חומרים אנטי-מיקרוביאליים?

אנטיביוטיקה היא חומר בעל יכולת קטילה או מניעת שגשוג של חיידקים באופן סלקטיבי.

חומרים אנטימיקרוביאליים הם כל החומרים היכולים לחסל או למנוע שגשוג של גורמים פתוגנים(כגון חיידקים, פטריות, וירוסים וטפילים), כולל תרכובות סינתטיות וסינתטיותלמחצה וחומרים ללא רעילות סלקטיבית (למשל, ביוצידים).

מהי עמידות מיקרוביאלית (AMR)?

AMR היא היכולת של גורם פתוגני לשרוד או לגדול במהלך טיפול אנטי-מיקרוביאלי. למיקרואורגניזמים מסוימים יש עמידות מיקרוביאלית טבעית, ואצל אחרים היא נרכשת בדרך של מוטציות, או באמצעות העברת גנים אופקית או אנכית.

מדוע AMR מהווה דאגה עולמית?

מנגנוני AMR חדשים מתפתחים ומתפשטים ברחבי העולם ומאיימים על יכולתנו לטפל במחלות זיהומיות נפוצות, והפגיעה מתבטאת במחלות לפרקי זמן ארוכים יותר, נכויות ומוות של בע"ח ובני אדם. שימוש לרעה ושימוש יתר בחומרים אנטי-מיקרוביאליים מאיץ תהליך זה.

מדוע פדרציית החלב העולמית (IDF) עוסקת בעמידות המיקרוביאלית?

IDF מקדמת שימוש שקול ואחראי בחומרים אנטי-מיקרוביאליים בתעשיית החלב העולמית כדי להבטיח את המשך יעילותם ותועלתם בשמירה על בריאות תקינה של בע"ח, וכדי להימנע בסופו של דבר מהעברת בקטריות עם עמידות בקטריאלית לבני האדם.

איזה שימוש נעשה בחומרים אנטי-מיקרוביאליים בתעשיית החלב?

תעשיית החלב משתמשת בחומרים אנטי-מיקרוביאליים לטיפול במחלות זיהומיות מסוימות (כגון דלקת עטין, צליעות ומחלות דרכי נשימה ועיכול). ברוב המדינות רגולציה ותמריצים מסחריים מסדירים בקפידה את השימוש בחומרים אנטי-מיקרוביאליים. חיות מניבותחלב מטופלות באופן פרטניי.. כאשר נעשה שימוש בחומרים אנטי-מיקרוביאליים, השימוש הוא מקומי בעיקר ולשם מטרות טיפוליות בכדי לצמצם את הנזק והסבל של החיה. תעשיית החלב מבצעת ניטור נרחב של שימוש אנטי-מיקרוביאלי, לרבות ביצוע בדיקות המבטיחות אי-הימצאותן בחלב של שאריות לא רצויות. פיסטור חלב מספק אמצעי בקרה יעיל המסייע בצימצום AMR שמקורה במזון.

מדוע נדרשת הסכמה משותפת לגבי הנושא הן ברמה הארצית והן ברמה העולמית?

AMR היא בעיה מורכבת המשפיעה על כל היצורים החיים והיא מונעת על ידי גורמים רבים הקשורים זה לזה. להתערבויות בודדות ומבודדות יש השפעה מוגבלת. נדרשת פעולה מתואמת כדי למזער את ההופעה וההתפשטות של AMR.

כל המדינות זקוקות לתכניות פעולה ארציות בדבר AMR.

נדרשים השקעות וחידושים גדולים יותר במחקר ופיתוח של תרופות אנטי-מיקרוביאליות, חיסונים ואמצעים דיאגנוסטיים חדשים, וכן להבנה טובה יותר של גורמי הסיכון להגברת AMR.

אילו ארגונים בינלאומיים שוקדים על משימה זו, ומהן הגישות הגלובליות לניהול AMR הקיימות?

תכנית פעולה עולמית בדבר עמידות מיקרוביאלית פותחה בשנת 2015 על ידי ארגון הבריאות העולמי (WHO) בתיאום עם ארגון המזון והחקלאות של האו"ם (FAO) והארגון העולמי לבריאות בעלי חיים (OIE). ועדת קודקס אלימנטריוס (CAC) מובילה את המאמצים בטיפול ב-AMR בהקשר של בטיחות מזון באמצעות כוח משימה בין-ממשלתי בדבר AMR. כוח המשימה מתייחס לכל השימושים בחומרים אנטי-מיקרוביאליים בתוצרת חקלאית (כלומר, בע"ח ויבול) כדי למזער את ההתפתחות הפוטנציאלית של עמידות מיקרוביאלית שמקורה במזון.

תכנית פעולה עולמית זו מבליטה את הצורך בגישת "בריאות אחת" (one health) יעילה הכוללת תיאום בין תחומים ושחקנים בינלאומיים רבים, כולל רפואת בני אדם ורפואה וטרינרית, חקלאות, כספים, סביבה וצרכנים המודעים היטב לזכויותיהם (“well-informed consumers”).

מהן התוצאות המצופות מכוח המשימה שלIDF בדבר AMR?

מסמך ההתייחסות הפנימי מיועד לכך שחברי IDF יתמכו בפיתוח תכניות פעולה ארציות לניהול נאות של AMR בתעשיית החלב, ולהבטיח שתכניות הפעולה הארציות יעלו בקנה אחד עם תכנית הפעולה העולמית של OIE, WHO ו-FAO.

מסמך התקשורת החיצוני יסביר את עמדת ענף החלב העולמי שלIDF לגבי AMR ויתמוך ביישום תואם של האסטרטגיות העולמיות לגבי AMR.

מסמכים אלה ישלימו את המדריך הקיים של IDF לשימוש שקול בחומרים אנטי-מיקרוביאליים בייצור חלב*.