up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ענף החלב והקשר ליעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם

היעדים לפיתוח בר-קיימא (באנגלית: Sustainable Development Goals‏, SDGs) מתייחסים לפיתוח בינלאומי עתידי כפי שהוצעו על ידי סוכנויות של האומות המאוחדות. הם נועדו להחליף את היעדים שהוגדרו בפסגת המילניום, שתוקפם פג בסוף 2015. יעדים אלה נדונו לראשונה בוועידת האו"ם לפיתוח בר קיימא בריו דה ז'ניירו ("Rio+20") ביוני 2012.

קבוצת העבודה הפתוחה (OWG) של העצרת הכללית של האומות המאוחדות למטרות לפיתוח בר קיימא שלחו מטרות מוצעות לעצרת. ההצעה כללה 17 יעדים עם 169 מטרות משנה שכיסו טווח רחב של נושאים בקיימות. אלה כללו מיגור העוני והרעב, שיפור הבריאות והחינוך, הפיכת הערים לבנות קיימא, מאבק נגד שינוי האקלים והגנה על אוקיינוסים ויערות.

יעדי העל לפיתוח בר-קיימא

1 . מיגור העוני ברחבי העולם

2 . מיגור הרעב ושיפור הביטחון התזונתי

3 . קידום בריאות ואיכות חיים

4. הבטחת חינוך איכותי ושוויון הזדמנויות בלימודים

5 . קידום שוויון מגדרי

6 . הבטחת משאבי מים ותשתיות תברואתיות

7 . אספקת אנרגיה לכל האוכלוסייה במחיר סביר

8 . קידום צמיחה כלכלית והבטחת תעסוקה

9 . פיתוח תשתיות ועידוד חדשנות

10 . צמצום אי-השוויון בין מדינות ובתוכן

11 . קידום הסביבה העירונית בדגש על הכלה של כל קבוצות האוכלוסייה

12 . קידום צריכה וייצור בני קיימא.

13 . מעורבות פעילה במאבק בשינוי האקלים והשפעותיו.

14 . שימור המשאבים הימיים – ימים ואוקיינוסים.

15 . שמירה על המגוון הביולוגי – הגנה על בתי גידול ושיקומם.

16 . קידום חברות שוחרות שלום

17 . חיזוק שיתוף הפעולה הבין-לאומי לקידום פיתוח בר-קיימא.

יעדים אלה מהווים הזדמנות ייחודית עבור יצרני החלב בעולם להראות כיצד ענף החלב יכול לסייע ולהוביל להשגת המטרות שהוגדרו.

זו הזדמנות ייחודית לחזק את ההבנה לתפקיד המשמעותי של הרפתנים בייצור חלב מקיים וכיצד נשים, המהוות גורם משמעותי כמגדלות בקר, הינן גורם משמעותי בתהליך ייצור מזון.

יעדים אלה מספקים פלטפורמה גלובלית לעידוד צריכה מתאימה של מזון עשיר ברכיבים ולהציג מידע מבוסס מדע על איך מוצרי חלב מסייעים לאוכלוסיות ספציפיות כגון: ילדים, נשים וקשישים

בנוגע להשפעה הסביבתית, יעדים אלה מאפשרים להציג ולהאיר את השיפור המתמשך בקיימות, המאמצים במזעור ההשפעה על הסביבה ופליטת גזי החממה.

לענף החלב היכולת לתת מענה משמעותי ליעדים (SDG-) , המחויבות שלו ללכת בנתיב של טיפוח שותפות, לקיים את התועלות של החקלאות ולחזק את התרומה למזון מקיים בטוח ומזין.

לענף החלב השפעה משמעותית (IMPACT) על היעדים הבאים:

מיגור הרעב ושיפור הביטחון התזונתי

קידום צמיחה כלכלית והבטחת תעסוקה

קידום צריכה וייצור בני קיימא

חיזוק שיתוף הפעולה הבין-לאומי לקידום פיתוח בר-קיימא.

לענף החלב השפעה רבה ( AFFECTS) על היעדים הבאים:

מיגור העוני ברחבי העולם

קידום בריאות ואיכות חיים

קידום שוויון מגדרי

הבטחת משאבי מים ותשתיות תברואתיות

אספקת אנרגיה לכל האוכלוסייה במחיר סביר

צמצום אי-השוויון בין מדינות ובתוכן

מעורבות פעילה במאבק בשינוי האקלים והשפעותיו.

לענף החלב השפעה ( INFLUENCES) על היעדים הבאים:

הבטחת חינוך איכותי ושוויון הזדמנויות בלימודים

פיתוח תשתיות ועידוד חדשנות

קידום הסביבה העירונית בדגש על הכלה של כל קבוצות האוכלוסייה

שימור המשאבים הימיים – ימים ואוקיינוסים.

שמירה על המגוון הביולוגי – הגנה על בתי גידול ושיקומם.

קידום חברות שוחרות שלום