up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

חוזה ביטוח בקר לחלב ברפתות כנגד מחלת הברוצלוזיס לעונת 2019

שווה לקרוא

מחירי רבעון אפריל – יוני 2019

מחירי רבעון אפריל – יוני 2019

לפרוטוקול ועדת היישום לעדכון מחיר…
קרא עוד
תקנות הפיתוח לשנת 2018 (הקצאת תוספות המכסה )

תקנות הפיתוח לשנת 2018 (הקצאת תוספות המכסה )

קרא עוד
סיכום בנושא עקרונות למדיניות בעניין מתווה רב שנתי לייעול ענף הבקר לחלב – הסכם חתום 2018

סיכום בנושא עקרונות למדיניות בעניין מתווה רב שנתי לייעול ענף הבקר לחלב – הסכם חתום 2018

קרא עוד
מדיניות התשלום לחלב עזים המיוצר מעבר למכסה בשנת 2019

מדיניות התשלום לחלב עזים המיוצר מעבר למכסה בשנת 2019

קרא עוד
גודל פונט