up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

חוזה ביטוח בקר לחלב ברפתות כנגד מחלת הברוצלוזיס לעונת 2019

שווה לקרוא

תזכורת למגדלים – ביצוע בדיקות חלב במעבדה לבריאות העטין

תזכורת למגדלים – ביצוע בדיקות חלב במעבדה לבריאות העטין

קרא עוד
הודעה ממנהל השו”ט בשדה על חיסון כלבת לבקר והצאן

הודעה ממנהל השו”ט בשדה על חיסון כלבת לבקר והצאן

קרא עוד
קורס פרקטיקה ניהולית בענפי המשק החקלאי המחזור ה-3 באוניברסיטה

קורס פרקטיקה ניהולית בענפי המשק החקלאי המחזור ה-3 באוניברסיטה

  החלה הרשמה לקורס פרקטיקה…
קרא עוד
הזמנה ליום העיון השנתי של ענף הצאן בישראל 17.6.2019

הזמנה ליום העיון השנתי של ענף הצאן בישראל 17.6.2019

קרא עוד
גודל פונט