up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

חוגגים שבועות בבית הנשיא – 1.6.2022

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, ורעייתו, אירחו בבית הנשיא לרגל חג השבועות נציגות של יצרני החלב בישראל ביניהם: רפתנים, גבנים, נוקדים, נציגי מחלבות תלמידים ומורים מבתי ספר חקלאיים מרחבי הארץ,זאת כחלק מהאירוע המסורתי שמקיים בית הנשיא מידי שנה בשבועות להצדעה לענף החלב ולחקלאות הישראלית. באירוע אשר נערך בשיתוף מועצת החלב השתתפו גם שר החקלאות ופיתוח הכפר,

עודד פורר, מנכ״ל מועצת החלב, איציק שניידר ומנכ״ל ארגון יצרני החלב, ליאור שמחה.בחצר בית הנשיא התקיימה תצוגת גבינות של מחלבות ומשקים מרחבי הארץ, אשר כללה גבינות יחודיות, שחלקן זכו בפרסים, ומגוון מוצרי חלב.

הנשיא ורעייתו עברו בין דוכני התצוגה, שוחחו עם הגבנים והודו להם על העשייה החשובה למען ביטחון המזון של ישראל.