up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ועדת קראוס – כינוס בכפר המכביה

כינוס ועדת קראוס בכפר המכביה "כל שינוי בענף צריך שיעשה בהידברות, בהסכמה ולאחר תהליך משמעותי ולא בלוח זמנים קצר של זבנג וגמרנו – שלא מאפשר בדיקה והתעמקות. לא נאפשר להרוס את הענף המדהים הזה", כך אמרה מיכל קראוס מנכ"לית מועצת החלב בכינוס ועדת קראוס שהתקיים ביום שני (4.4.16) בכפר המכביה בנוכחות אבשלום (אבו וילן) מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור מזכ"ל תנועת המושבים, אביתר דותן מנכ"ל התאחדות מגדלי בקר וכ-200 רפתנים, חוקרים ועוסקים בענף.
במסגרת הכינוס קיימו המשתתפים דיונים בשולחנות עגולים מתוך מטרה למפות ולחדד את ההזדמנויות והאיומים, החוזקות והחולשות בהווה ובעתיד וכן אפיון הסביבה העתידית בה יפעל הענף.
קראוס הוסיפה "ענף החלב לקח על עצמו לעשות תהליך פנימי ולהציע לממשלה תכנית לניהול הענף ל-20 השנים הבאות. אנו עובדים בשיתוף פעולה עם התאחדות חקלאי ישראל והתאחדות מגדלי בקר במטרה לגבש תכנית מקצועית ומשמעותית למשק החלב בישראל. מונתה ועדת היגוי, נערכו ונערכות עבודות כלכליות אסטרטגיות אשר בוחנות בין השאר את ענף החלב במקומות שונים בעולם בדגש על לימוד מעמיק של הקריסה שעוברת על הרפתנים באירופה ביום שאחרי התכנון. נעשית עבודה מקיפה על מגמות בצריכה והביקושים העתידיים בארץ ובעולם. נציע אופק אמיתי לענף החלב עם יציבות למגדלים – פרנסה התיישבות ואספקת חלב לציבור בישראל בכל מזג אוויר ובכל מצב בטחוני.
עוד אמרה קראוס "פיתחנו בישראל את ענף החלב הטוב ביותר בעולם. ענף החלב נמצא תחת הסכם ותחת מתווה התייעלות חסר תקדים. בשלוש השנים האחרונות נפרדנו מכ-150 רפתות במשק המשפחתי. התמורה שמקבל הרפתן הוזלה ב-20% מחירם של המוצרים המפוקחים הוזל בכ-5% בלבד. אנו דורשים מהממשלה לכבד את ההסכם שחתמה עם הרפתנים".
מאיר צור מזכ"ל תנועת המושבים אמר "הממשלה רוצה לעשות שלושה מהלכים שאנחנו לא ניתן להם יד – ביטול תכנון בענף החלב, ביטול תכנון בענף הביצים וייבוא פרוע. אנחנו נמצאים במאבק שהוא לא פשוט. המדינה עושה ספינים ואת רוב הרצונות שלהם אנחנו מקבלים דרך התקשורת. למרות הכל, עצרנו את מהלך ייבוא פסח כפי שמשרד האוצר רצה לעשות. אנחנו מחפשים להמשיך לייצר ולא להפוך לסקטור נתמך שמקבל קצבאות ורנטות. למרות הכל אני אופטימי, מעולם לא היה חיבור כל כך משמעותי בהנהגה החקלאית – הקיבוצים והמושבים מדברים בכל אחד – כוחנו באחדותנו. התהליך שמועצת החלב מובילה הוא מבורך. התכנית האסטרטגית שהתאחדות חקלאי ישראל עשתה יחד עם בועז סופר מעודדת אותנו בכדי שנוביל למצב בו ניקח את החקלאות למקום טוב יותר".
אביתר דותן מנכ"ל התאחדות מגדלי בקר אמר "כיום אנו נמצאים בתקופת היערכות לקראת הידברות או לקראת מאבק. אם נבחר במאבק הוא יהיה קשה יותר מהמאבק כנגד ועדת קדמי. אנחנו עושים מאמץ ענק להיות ממוקדים מקצועית וליצור דיאלוג מקצועי לטובת הסכם שיבטיח הסכם שיבטיח – פרנסה מכבדת, יציבות וודאות. הדיון היום היה קורה בכל מקרה וללא קשר לכותרות בעיתונים. כבר לפני שנה הגינו את הוועדה הזו מתוך הבנה שאנחנו צריכים להגיע ל-2019 עם מחשבה מחודשת. צריך לעשות עבודה רצינית ולקבל החלטות".

תודה לכל המשתתפים שהקדישו מזמנם ולקחו חלק פעיל ביום חשוב זה. צילום ליאת מנדל