up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

התקשרות על בסיס קבוע לקבלת “שירותי רופא וטרינרי קליני”

באחריות המגדל להעסיק רופא וטרינר קליני ולהזמינו לטיפול וטרינרי בכל מיקרה חריג מעבר לביקור השגרתי החודשי.

הגדרת המקרים החריגים המחייבים ביקור רופא במשק:

  1. כל חשד למחלה הדורשת מעורבות רופא.
  2. כל חשד לסבל או כאב של חיה ברפת או בדיר.
  3. כל חשד לפגיעה באיכות החלב או בבריאות הציבור.
  4. כל אירוע של תמותה בלתי רגילה או התנהגות חריגה מהמקובל.
  5. כל תחלואה או התבטאות קלינית יוצאת דופן מהמקובל ו/או אינה מוכרת במשק.

 

שווה לקרוא

בריאות המקנה

בריאות המקנה

קרא עוד
זיהוי מוקדם של מחלות ומניעת התפשטותם בעדר ולאדם באמצעות:

זיהוי מוקדם של מחלות ומניעת התפשטותם בעדר ולאדם באמצעות:

א. התקשרות על בסיס ביקור…
קרא עוד
ביטול חובת חיסון בקר כנגד מחלת קטרת העור

ביטול חובת חיסון בקר כנגד מחלת קטרת העור

קרא עוד
זיהוי והפרדת מקנה חולה וחלב חריג

זיהוי והפרדת מקנה חולה וחלב חריג

1. יש לזהות ולהפריד מקנה…
קרא עוד
גודל פונט