up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

השקעות ברפת – מנהלת ההשקעות בחקלאות

השקעות ברפת

מנהלת ההשקעות שבמשרד החקלאות פירסמה את תוכנית הפיתוח לשנת 2015.

תוכנית זו מהווה מסמך עקרונות התכנון לשנת 2015.

פרטי התוכנית כוללים את הפעילויות החקלאיות שהמשרד יעודד, שעורי מענקים, הגדרות אזורי פיתוח והזכאים להטבות מס.

תשומת לבכם מופנית לעמודים 25 עד 33 לנושאים הקשורים לענף החלב.

לעיון בתכנית לחץ כאן

גודל פונט