up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

השקעות ברפורמה ברפת במסגרת מתווה התייעלות משק החלב

רפורמה ברפת בשנים 2013-2016

לפניכם מספר מסמכים להבהרת הנושא :

לקריאת רקע, תנאים ועקרונות לחצו כאן

לקריאת טיוטה להערות הציבור עד ה-16.10.13 לחצו כאן

לקריאת פירוט סעיפי השקעות ברפורמה ברפת לחצו כאן