up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

השפעת מצב הפטמה ופי הפטמה על בריאות העטין

השפעת מצב הפטמה ופי הפטמה על בריאות העטין

מתוך Udder Topics Vol. 25 No. 4 August – September 2002.

תקינות עור הפטמה וקצה הפטמה משמשים כערובה לבריאות העטין. אלו חייבים להילקח בחשבון ע"י המגדל בביצוע שגרת העבודה לשמירת בריאות העטין ואיכות החלב אותו הוא מייצר.

מעקב אחר מצב הפטמה וקצה הפטמה משמשים לאבחון ליקויים בשגרת החליבה, תקלות בביצועי ציוד החליבה והשפעות סביבתיות חיצוניות אחרות על עור הפטמה. כל אלה עלולים יחד להגדיל את הסיכוי להדבקות חדשות של העטין.

השינויים הנבחנים כוללים שינויים בצבע הפטמה, עובייה, הופעת בצקות ומידת הפתיחה ושינויים אחרים בפי הפטמה בתום החליבה.

צבע 

נורמלי – ורוד. שינויים קלים יתכנו בפטמה או בפי הפטמה מיד עם הסרת האשכול, שינויים אלו עלולים להתבטא בהפיכת הצבע לאדום תוך 30-60 שניות. במקרים קיצונים יותר יופיע צבע כחלחל מיד עם הסרת אשכול החליבה. מצב זה מלמד על הפרעות קשות בזרימת הדם (cyanosis). שינויים בצבע הינם תוצאה של חליבת יתר, כובד יתר של אשכול החליבה (דור ישן), שיבושים בפולסציה, או אי התאמה בין גודל הפטמות ואשכולות החליבה.

בצקת ונפיחות בעקר בבסיס הפטמה

מצב זה הוא כתוצאה מהפרעה ולחץ הבאים מגביע החליבה ויכול להופיע בצורת קו מודגש בהיקף הפטמה או בבצקת מקומית. הגורם העיקרי הוא אי התאמה בין הגביעים לגודל הפטמות.

במצב נורמלי – לא נוצר קו מודגש או נפיחות בהיקף הפטמה או בבסיס הפטמה.

נפיחות בקצה הפטמה

הסיבות העיקריות לכך נובעות מחליבת יתר, רמת ואקום גבוהה, פולסציה לא תקינה.

מידת הפתיחה או הסגירה של פי הפטמה 

כאשר בודקים מדד זה מיד עם סיום החליבה פי הפטמה יכול להופיע סגור, מעט פתוח או במקרים קיצוניים פתוח במידה של מעל 2 מ"מ (ראש גפרור).

גם כאן הסיבות לכך יכולות להיות רבות כמו: רמה גבוהה של ואקום בזמן החליבה, אשכול חליבה כבד וחליבת יתר.

ד"ר שמוליק פרידמן