up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הקצאת תוספת מכסת חלב בקר לשנת 2010 – שיתופיים

שווה לקרוא

תוצאות הליך ניוד מס’ 5 – מעודכן לשנת 2012

תוצאות הליך ניוד מס’ 5 – מעודכן לשנת 2012

    לאחר ביצוע בדיקה…
קרא עוד
תוספת לאמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – במשק המשפחתי

תוספת לאמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – במשק המשפחתי

קרא עוד
נוהל לניוד מכסות חלב כבשים ואמות מידה להכרה ביצרנים המייצרים בתנאי "משק סגור"

נוהל לניוד מכסות חלב כבשים ואמות מידה להכרה ביצרנים המייצרים בתנאי "משק סגור"

קרא עוד
תוצאות תהליך ניוד המכסות מספר 3 לשנת 2010

תוצאות תהליך ניוד המכסות מספר 3 לשנת 2010

הסתיים תהליך ניוד המכסות מספר…
קרא עוד
גודל פונט