up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הקצאת תוספת מכסת חלב בקר לשנת 2010 – בתי ספר חקלאיים

שווה לקרוא

אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008

אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008

אמות מידה לשינוי מכסות חלב…
קרא עוד
רשימת זכאים לרכישת מכסה בהליך ניוד למכסות קטנות 2015 (מתווה לוקר)

רשימת זכאים לרכישת מכסה בהליך ניוד למכסות קטנות 2015 (מתווה לוקר)

קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב בקר 2018 – 11.7.2018

הליך העברת מכסות חלב בקר 2018 – 11.7.2018

  ועדת המכסות פרסמה הליך…
קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים,…
קרא עוד
גודל פונט