up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הקצאת תוספת מכסה מיוחדת ליצרנים מושביים קיימים

הקצאת תוספת מכסה מיוחדת ליצרנים מושביים קיימים

הקצאת מכסה מיוחדת, בהיקף כולל של מיליון ליטרים, ליצרנים מושביים המעסיקים ברפת את ילדיהם או את

בני הזוג של ילדיהם.

הבהרה: ניתן להציג את האישור המבוקש מרואה-חשבון, גם בחתימת יועץ המס המטפל בנתונים
של המבקש מול רשויות המס.
למידע המלא לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת תוספת מכסה מיוחדת לחץ כאן

לטופס הצהרת רואה חשבון לחץ כאן

שווה לקרוא

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 29.5.18

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 29.5.18

  בהתאם לתקנה 32 ז…
קרא עוד
עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019 – 14.7.2019

עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019 – 14.7.2019

הליך העברת מכסות חלב כבשים,…
קרא עוד
תשובתו של מנהל המכסות בעניין ניוד המכסות לשנת 2008

תשובתו של מנהל המכסות בעניין ניוד המכסות לשנת 2008

קרא עוד
תוספת לאמות מידה להעברת מכסת חלב כבשים – ניוד

תוספת לאמות מידה להעברת מכסת חלב כבשים – ניוד

תוספת לאמות מידה להעברת מכסת…
קרא עוד
גודל פונט