up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הקצאת תוספת מכסה מיוחדת ליצרנים מושביים קיימים

הקצאת תוספת מכסה מיוחדת ליצרנים מושביים קיימים

הקצאת מכסה מיוחדת, בהיקף כולל של מיליון ליטרים, ליצרנים מושביים המעסיקים ברפת את ילדיהם או את

בני הזוג של ילדיהם.

הבהרה: ניתן להציג את האישור המבוקש מרואה-חשבון, גם בחתימת יועץ המס המטפל בנתונים
של המבקש מול רשויות המס.
למידע המלא לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת תוספת מכסה מיוחדת לחץ כאן

לטופס הצהרת רואה חשבון לחץ כאן

שווה לקרוא

הליך ניוד רבעוני מספר 6

הליך ניוד רבעוני מספר 6

הליך ניוד רבעוני מספר 6…
קרא עוד
אמות מידה לאישור מעבר יצרני חלב בין מחלבות

אמות מידה לאישור מעבר יצרני חלב בין מחלבות

כ"ו בסיון תשס"ו 22 ביוני…
קרא עוד
תוספת לאמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – במשק המשפחתי

תוספת לאמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – במשק המשפחתי

קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 12.11.18

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 12.11.18

  בהתאם לתקנה 32 ז…
קרא עוד
גודל פונט