up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הקצאת תוספת מכסה מיוחדת ליצרנים מושביים קיימים

הקצאת תוספת מכסה מיוחדת ליצרנים מושביים קיימים

הקצאת מכסה מיוחדת, בהיקף כולל של מיליון ליטרים, ליצרנים מושביים המעסיקים ברפת את ילדיהם או את

בני הזוג של ילדיהם.

הבהרה: ניתן להציג את האישור המבוקש מרואה-חשבון, גם בחתימת יועץ המס המטפל בנתונים
של המבקש מול רשויות המס.
למידע המלא לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת תוספת מכסה מיוחדת לחץ כאן

לטופס הצהרת רואה חשבון לחץ כאן

שווה לקרוא

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי

קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

  הליך העברת מכסות חלב…
קרא עוד
הליך ניוד רבעוני מספר 5 – סיכום

הליך ניוד רבעוני מספר 5 – סיכום

הליך ניוד רבעוני מספר 5…
קרא עוד
הליך ניוד רבעוני מספר 6 – עדכון

הליך ניוד רבעוני מספר 6 – עדכון

הליך ניוד רבעוני מספר 6…
קרא עוד
גודל פונט