up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הקצאת תוספת מכסה מיוחדת ליצרנים מושביים קיימים

הקצאת תוספת מכסה מיוחדת ליצרנים מושביים קיימים

הקצאת מכסה מיוחדת, בהיקף כולל של מיליון ליטרים, ליצרנים מושביים המעסיקים ברפת את ילדיהם או את

בני הזוג של ילדיהם.

הבהרה: ניתן להציג את האישור המבוקש מרואה-חשבון, גם בחתימת יועץ המס המטפל בנתונים
של המבקש מול רשויות המס.
למידע המלא לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת תוספת מכסה מיוחדת לחץ כאן

לטופס הצהרת רואה חשבון לחץ כאן

שווה לקרוא

תשובתו של מנהל המכסות בעניין ניוד המכסות לשנת 2008

תשובתו של מנהל המכסות בעניין ניוד המכסות לשנת 2008

קרא עוד
מדיניות משרד החקלאות בנוגע לכניסת יצרנים חדשים לענף החלב לשנת 2008

מדיניות משרד החקלאות בנוגע לכניסת יצרנים חדשים לענף החלב לשנת 2008

קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 4.7.18

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 4.7.18

  בהתאם לתקנה 32 ז…
קרא עוד
ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מס' 2

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מס' 2

קרא עוד
גודל פונט