up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הקצאת מכסות חלב בקר חדשות – עדכון

הקצאת מכסות חלב בקר חדשות – עדכון בעקבות פרסום נוהל הקצאת מכסות חדשות לחלב בקר בתאריך 19 במאי, עודכנו הקבצים הנלווים של נספח ב’ בהתאם להחלטת ממשלה 1060 (מפת ישובים משפחתיים באזור עדיפות א’).נכללו ישובי שומרון וסביבות ירושלים.ניתן להגיש בקשות למחוזות עד ל 19 ביוני.יש לוודא כי הבקשות כוללות את כל המסמכים. ביום ו’ תפורסם הודעה על כך בקו למושב ובעיתון בשפה הערבית. ניתן להגיע לפרסום מאתר המשרד:http://www.moag.gov.il קישור ישיר לפרסום  לחץ/י כאן לצפיה בקובץ

שווה לקרוא

מפגן הצדעה לישובי הדרום ועוטף עזה

מפגן הצדעה לישובי הדרום ועוטף עזה

טקסט
קרא עוד
אמות מידה לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לכבשים לשנת 2013

אמות מידה לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לכבשים לשנת 2013

קרא עוד
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי”ח – 1957  (צו בדבר ייצור חלב)

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי”ח – 1957 (צו בדבר ייצור חלב)

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח…
קרא עוד
מאגר יועצים של מועצת החלב לעניין חונכות עסקית ברפת המשפחתית

מאגר יועצים של מועצת החלב לעניין חונכות עסקית ברפת המשפחתית

קרא עוד
גודל פונט