up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הקצאת מכסות חלב בקר חדשות – עדכון

הקצאת מכסות חלב בקר חדשות – עדכון בעקבות פרסום נוהל הקצאת מכסות חדשות לחלב בקר בתאריך 19 במאי, עודכנו הקבצים הנלווים של נספח ב’ בהתאם להחלטת ממשלה 1060 (מפת ישובים משפחתיים באזור עדיפות א’).נכללו ישובי שומרון וסביבות ירושלים.ניתן להגיש בקשות למחוזות עד ל 19 ביוני.יש לוודא כי הבקשות כוללות את כל המסמכים. ביום ו’ תפורסם הודעה על כך בקו למושב ובעיתון בשפה הערבית. ניתן להגיע לפרסום מאתר המשרד:http://www.moag.gov.il קישור ישיר לפרסום  לחץ/י כאן לצפיה בקובץ

שווה לקרוא

מיגונית לשעת חרום לרפתות

מיגונית לשעת חרום לרפתות

שלום, הודעת התאחדות מגדלי בקר:…
קרא עוד
טיוטת התקנות להקצאת תוספת המכסה בשנת 2016

טיוטת התקנות להקצאת תוספת המכסה בשנת 2016

שלום רב, משרד החקלאות פרסם…
קרא עוד
נוהל הקצאת חלב בקר גלמי בחודשים יולי-אוקטובר 2012

נוהל הקצאת חלב בקר גלמי בחודשים יולי-אוקטובר 2012

קרא עוד
הכנת הרפת והדיר לקראת פסח תש"ע

הכנת הרפת והדיר לקראת פסח תש"ע

קרא עוד
גודל פונט