up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הקיץ בפתח פעלו בהתאם  …

הקיץ כבכל שנה הגיע ועלינו להיערך

זכרו, רטיבות יתר, נוכחות חומר אורגני (זבל) וטמפרטורה קיצית, יוצרים את התנאים המיטביים להתפתחות אוכלוסיית החיידקים, בעיקר בסביבת הבקר והמקנה.

לכללים והמלצות לחצו כאן