up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הקיץ בפתח למרות הקורונה ..אנא התכוננו !

 

הקיץ עומד לפיתחינו ועלינו להיערך גם במציאות של נוכחות הקורונה לצמצום הנגיעות בעטין למינימום האפשרי.

זיכרו, רטיבות יתר(צינון), נוכחות חומר אורגני(זבל) וטמפרטורה קיצית (מעל ל35 מעלות), יוצרים את התנאים המיטביים להתפתחות אוכלוסיית החיידקים, בסביבת הבקר והמקנה

עשרת הכללים לעבור את הקיץ בשלום:

 1. סביבה יבשה –חשיבות עליונה לשמירה על סביבה יבשה גם ובעקר אם משתמשים במערכות צינון יש לבצע קילטור עמוק וגירוף מדרכים כפעולת חובה על בסיס יומי !!- לא לחסוך בעבודה – שיגרת החליבה ההיגינית מתחילה במניעת רטיבות במרבצים , בסככות ובשבילי ההולכה .

2. סיוד גגות לצבע לבן –גורמת להורדת הטמפרטורה בסככה (1-3 מעלות צלזיוס).

3. הפעלת אוורור במהלך כל היממה –יעיל לצינון הבקר וגם לייבוש המרבץ.

4. רפד אנאורגני – אם יש צורך לרפד נקודתית עדיף לבצע זאת עם חומר אנאורגני (חול, פיצלי שמן)

5. הדברת מעופפים – הציבו מלכודות ורססו בחומרים המותרים לשימוש ע”י השו”ט.

 

6. מים קרירים ונקיים (שוקת מוצלת) -. אל תשכחו כי החלב מורכב מ90% מים !

7. ביצוע חליבה היגיינית מלאה – כבכול השנה, אין הנחות בקיץ !! .

8. נוכחות מזון טרי באבוס – ימנע רביצת הבקר מיד לאחר החליבה.

9. מניעת עקה – מניעת עקה מכל סוג שהוא, עשויה להבטיח את יכולת ההגנה העצמית של הבקר והמקנה ולמנוע תחלואה מסוגים שונים. זיכרו בעלי חיים עושים זאת בצורה הטובה ביותר, ואנו נדרשים לעזור להם באמצעות אבטחת רווחתם ובריאותם.

10. ישום בטיחות ביולוגית – חשוב לבריאותכם ולבריאות המקנה – אנא הקפידו וגם החמירו

                                                                                  דר’ שמוליק פרידמן –מנהל מאל”ה מןעצת החלב

 

גודל פונט