up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הקיץ עדין כאן !!

הקיץ מכה בנו ללא רחם ועלינו להיערך גם בנוכחות הקורונה לצמצום הנגיעות בעטין ומקביל לשמור על רווחת בע"ח וגם על זו שלנו

כלל מנחה במיוחד לעונת הקיץ : רטיבות יתר(צינון), נוכחות חומר אורגני(זבל) וטמפרטורה קיצית (מעל ל35 מעלות), יוצרים את התנאים המיטביים להתפתחות אוכלוסיית החיידקים, בסביבת הבקר והמקנה

ולכן אנו מחויבים להיטיב ולהקפיד במיוחד בנושאים שיש לנו השפעה עליהם כמו שמירה על יובש המרבץ והקלת עומס החום במידת האפשר ביום וגם בלילה .

עשרת ההמלצות שלנו להמשיך לעבור את הקיץ בשלום:

1. שמירה על סביבה יבשה  – חשיבות עליונה לשמירה על סביבה יבשה גם ובעקר אם משתמשים במערכות צינון (מומלץ). יש לבצע קילטור עמוק וגירוף מדרכים כפעולת חובה על בסיס יומי !!- לא לחסוך בעבודה – שיגרת החליבה ההייגינית מתחילה במניעת רטיבות במרבצים , בסככות ובשבילי ההולכה .

2. סיוד גגות לצבע לבן – גורמת להורדת הטמפרטורה בסככה (1-3 מעלות צלזיוס).

3. הפעלת אוורור במהלך כל היממה – יעיל לצינון הבקר וגם לייבוש המרבץ.

4. שימוש אך ורק ברפד אנאורגני – אם יש צורך לרפד נקודתית (ליד שקתות) עדיף לבצע זאת עם חומר אנאורגני כמו חול, פיצלי שמן.

5. הדברת מעופפים – הזבובים מהווים מקור להעברת נגיעות למחלות שונות .הציבו מלכודות ורססו בחומרים המותרים לשימוש ע"י השו"ט.

6. מים קרירים ונקיים (שוקת מוצלת) -. אל תשכחו כי החלב מורכב מ90% מים !

7. ביצוע חליבה היגיינית מלאה – כבכול השנה, אין הנחות בקיץ !! .

8. נוכחות מזון טרי באבוס – במיוחד ביציאה מהחליבה ימנע את רביצת הבקר מיד לאחר החליבה והחשש לנגיעות חדשה בעטין .

9. מניעת עקה – מניעת עקה מכל סוג שהוא, עשויה להבטיח את יכולת ההגנה העצמית של הבקר והמקנה ולמנוע תחלואה מסוגים שונים. זיכרו בעלי חיים עושים זאת בצורה הטובה ביותר, ואנו נדרשים לעזור להם באמצעות אבטחת רווחתם ובריאותם.

10. יישום בטיחות ביולוגית לבע"ח ולכם – חשוב לבריאותכם ולבריאות המקנה – אנא הקפידו וגם החמירו בימי קורונה הנוכחיים

בהצלחה

דר' שמוליק פרידמן –מנהל מאל"ה מןעצת החלב