up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הקיץ בפתח אנא התכוננו…

הקיץ כבכל שנה הגיע ועלינו להיערך

זכרו, רטיבות יתר, נוכחות חומר אורגני (זבל) וטמפרטורה קיצית, יוצרים את התנאים המיטביים להתפתחות אוכלוסיית החיידקים, בעיקר בסביבת הבקר והמקנה.

לכללים והמלצות לחץ כאן