up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הפריחה כבר כאן…..

רפתנים, נוקדים יקרים

הפריחה כבר כאן…..

זה הזמן לשלוח אלינו תמונות יפות של פריחה ברפת/בדיר שלכם.

את התמונות נפרסם באתר המועצה.

תודה על שיתוף הפעולה

 

שווה לקרוא

מדיניות תשלום לחלב בקר גולמי בשנת 2019

מדיניות תשלום לחלב בקר גולמי בשנת 2019

קרא עוד
סיום הליך העברת מכסות חלב עיזים

סיום הליך העברת מכסות חלב עיזים

הרינו להודיע על סיומו של…
קרא עוד
מחירי רבעון ינואר- מרץ 2019

מחירי רבעון ינואר- מרץ 2019

לפרוטוקול ועדת היישום לעדכון מחיר…
קרא עוד
דוח מבקר המדינה לגבי משרד החקלאות והכפר בנושא מחלות בקר וצאן

דוח מבקר המדינה לגבי משרד החקלאות והכפר בנושא מחלות בקר וצאן

קרא עוד
גודל פונט