up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הפורום המקצועי לבריאות העטין ואיכות החלב

הפורום המקצועי ה-22 לבריאות העטין ואיכות החלב

ביום חמישי ה-28.5.15 התכנס הפורום המקצועי במשרדי מועצת החלב ביהוד.
נושא המפגש הפעם היה "רפתנות מודעת – הידע לשיפור הרווחה ברפת". הגישו את הסדנא ד"ר סיון לקר וד"ר דורון בר שניהם עובדים בחברת SCR.
הסדנא עסקה בהבנת התנהגות בע"ח ואיך המגדלים והעוסקים בענף חייבים להתאים את דרך עבודתם בכדי לשמור על רווחתם המכסימלית. הסדנא לוותה בסרטונים והדגמות והייתה מעניינת וחדשנית. השתתפו רופאים, חוקרים, מדריכים, מגדלים ואנשי תעשיית החלב.

המעוניינים להעביר את הסדנא לצוות הרפת שלהם מוזמנים להתקשר לד"ר סיון לתאם את המועד המתאים להם. משך הסדנא הוא כ-3 שעות וכולל הדגמות ברפת – מומלץ !!
הסדנא הינה בתשלום סמלי לטובת עמותה שמטרתה להדריך ולשפר את רווחת בעלי חיים, מוזמנים לפנות לד"ר סיון לקר – 050-8381824