up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הערכות לקראת חגי תשרי  תשפ"ג

חגי תשרי הבאים עלינו לטובה יחולו במופעים מאתגרים ביחס לסופי השבוע והשנה תקופת החגים מתאפיינת בריבוי ימי חג ושבת בהם לא נאסף ומעובד החלב.

אשר על כן הענף נדרש להערכות מיוחדת ושיתוף פעולה בין כל הגורמים: יצרנים, מובילים ומחלבות.

מטרתנו כי לא יישפך חלב וזאת מבלי להתפשר על איכות החלב שייקלט.

אנו מבקשים מיצרני החלב להתכונן מבעוד מועד ולבדוק את תקינות מערכות קירור החלב וניקיון מיכל החלב.

כמו כן, יש להבטיח כי קיבולת מכלי החלב יאפשרו אחסון של לפחות 48 שעות כפי שמתחייב לפי סעיף 3 בתקנון איכות חלב.

יודגש כי, יצרן החלב יישא במלוא עלות השמדת החלב במקרה של השמדהכתוצאה מיכולת אחסון נמוכה מ- 48 שעות.

עליכם לידע מבעוד מועד את מנהלי קשרי היצרנים במחלבות על בעיות צפויות בכושר האחסון.

אנו מציעים למשקים להתעדכן בתוכנית האיסוף לימי החגים והמועדים ומבקשים לגלות גמישות.

שנה טובה,

אלי ג'ורנו

סמנכ"ל מועצת החלב