up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הערכות לחגי תשרי תשפ"א

ערב ראש השנה חל השנה ביום שישי (18.9) וחגי סוכות חלים בימי שישי של השבוע (2.10 ו-9.10) כך שגם השנה הסמיכות של ימי החג ליום השבת מחייבת הערכות מיוחדת ושיתוף פעולה בין המגדלים, המובילים והמחלבות. מטרת מועצת החלב היא לא לשפוך חלב וזאת מבלי להתפשר על איכות החלב שייקלט. הינכם מתבקשים להתגמש במועדי איסוף החלב והחליבות.

אנו חוזרים ומבקשים מהמגדלים להתכונן מבעוד מועד ולבדוק את מערכות קירור החלב וניקיון המיכלים.

כמו כן אנו מבקשים לדאוג כי קיבולת מיכלי החלב יאפשרו אחסון של לפחות 48 שעות (בשיא החלב ) כפי שמתחייב לפי סעיף 3 לתקנון.

יודגש כי בכל מקרה של השמדת חלב כתוצאה מיכולת אחסון של פחות מ 48 שעות יישא המגדל במלא עלות השמדת החלב.

עליכם, לידע מבעוד מועד את מנהלי קשרי היצרנים במחלבות על בעיות צפויות בכושר האחסון.

כמו כן, אנו מציעים למשקים להתעדכן בתוכנית האיסוף לימי החג,

הינכם מתבקשים לגלות גמישות מרבית.