up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הערכות בעקבות מזג האויר החריג בדרום

בעקבות מזג האויר החריג מאד בדרום קרסו סככות ברפתות. לשמחתנו אף פרה לא נפגעה.

מועצת החלב מטפלת ומנסה לסייע בכל דרך אפשרית לרפתנים, בנוסף ידוע על עשרות רפתות ללא חשמל מאתמול בערב במועצה אזורית באר טוביה ובמ.א. גזר וללא אפשרות לחלוב.

פנינו לרח״ל (רשות חרום לאומית ) ולגורמים בכירים בחברת חשמל לזרז הטיפול באזורים אלה ולמנוע צער בעלי חיים. תודה לח"כ אלון שוסטר יו"ר הפורום החקלאי בכנסת, תודה ליו"ר חברת חשמל ותודהז גדולה לכל אנשי השטח שעוזרים ופועלים להחזרת החשמל.

אנו מבקשים מכל הרפתנים להמשיך לעדכן וליידע אותנו על כל ארוע חריג.

יש להודיע לאלי ג'ורנו מספר נייד 052312830

מאחלים שבת שקטה לכולם, מועצת החלב