up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

העלאת שיעור החלבון בחלב עזים

מספר עבודה:  277-0588-18

שנת התחלת המחקר:  2018

שמות חוקרים: 

יאן לנדאו – משאבי טבע, מינהל המחקר החקלאי, ראשל"צ

צח גלסר – פארק טבע רמת הנדיב, זיכרון יעקב

חוסיין מוקלדה – משאבי טבע, מינהל המחקר החקלאי, ראשל"צ

תחום:  צאן

לכניסה למחקר – לחץ כאן