up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הסכם החלב

לפני מספר דקות אושר בדירקטוריון מועצת החלב הסכם החלב. 

האישור יאפשר ליישם את ההבנות להן הגענו עם משרדי החקלאות והאוצר לפני מספר חודשים, ההבנות מביאות וודאות לענף ובשורה לצרכן.

ברור לכולנו, שאין מדובר בויתורים פשוטים, אך הצלחנו, תוך שיתוף כלל הגורמים להגיע לנוסחה שתבטיח את עתיד הענף ותאפשר ביצוע השקעות .

עיקרי ההסכם:

–   הארכת מנגנון קביעת מחיר המטרה עד ל-2025

–   עדכון המחירים המפוקחים ממאי 2023 באופן אוטומטי 

–   הגדלת חשיפת שוק החלב לייבוא 

ההסכם מביא למיתון עלית מחירי מוצרי החלב המפוקחים שהיו אמורים להתייקר  בכ-14%, ויעלו בשלב זה ב-4.9% בלבד.

במסגרת ההסכם יש הורדת מכסים על גבינות למריחה,  מוצרלה, חלומי,  ג'מיד וגורגונזולה. 

מחיר המטרה בהתאם להסכם יקבע על בסיס עלויות ייצור ברפתות המייצרות  מעל 800 אלף ליטר.

אני מודה לשותפי בענף החלב, למנהלי המחלבות ולהנהגת הרפתנים על ההבנה של גודל השעה והמשמעות של חיזוק הענף לטווח הארוך תוך סיוע במאבק ביוקר המחייה.

תמיד אמרנו שענף החלב הוא חלק מהפתרון ולא הבעיה.

תודתי לשר האוצר אביגדור ליברמן שקידם את התהליך לקראת חתימה ולשר החקלאות, עודד פורר, שהוביל את התהליך.

בהזדמנות זו אני רוצה שוב להודות לרפתנים הגיבורים שלנו, לנהגי המיכליות ולכל עובדי הענף שלאורך כל הסבב האחרון במבצע 'עלות השחר' המשיכו לעבוד תחת אש וסיפקו חלב לתושבי ישראל.

 הוכחתם כתמיד שיש על מי לסמוך.

להודעה מצולמת של מנכ"ל מועצת החלב לחץ כאן